เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7 : Enterprise )

0
8231
image_pdfimage_printPrint

Thailand Training Center
เปิดอบรมหลักสูตร Oracle Linux System Administration I ( Linux 7 : Enterprise )

หลักสูตรนี้ครอบคลุมทักษะที่หลากหลายรวมถึงการติดตั้งการใช้ Unbreakable Enterprise Kernel การกำหนดค่า Linux Services การเตรียมระบบสำหรับ Oracle Database การตรวจสอบและการแก้ไขปัญหา , เปิดใช้งาน Enable kernel features , Set up users and groups
หลักสูตรนี้จะสอนวิธีจัดการกับปัญหาทั่วไป ที่ผู้ดูแลระบบต้องเผชิญ ผู้เข้าอบรมจะเข้าใจรูปแบบการพัฒนา kernel และเรียนรู้เกี่ยวกับ Linux distributions , นำเสนอนวัตกรรมล่าสุดของ Linux , การ Implementing Ksplice , ติดตั้งชุดซอฟต์แวร์เพิ่มเติม , กำหนดค่าบริการเช่น NTP, OpenSSH , firewalld และ iptables

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
• System Administrator
• Support Engineer
• Technical Consultant
• Database Administrator
• Linux Administrator
• Cloud Administrator
• System Integrator
• Data Center Manager
• Technical Consultant
• System Architect
• Application Developer
• Support Engineer
• System Analyst
• Developer
• Technical Administrator
• Web Administrator

ความรู้พื้นฐานที่ควรมีก่อนการอบรม
• Archiving and compressing files in Unix ; performing remote connections and file transfers
• Types of user accounts and working with files and directories in Unix
• Unix shell command line features and basic shell scripting
• Text editing using vi and Unix process control
• UNIX and Linux Essentials
• Shell Programming Ed 1

ตารางอบรมแบบ Public ประจำปี 2564 ดังนี้

December 13 – 17

Classroom : Private ; Public 42,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาอบรม : 5 Days
เริ่มอบรมเวลา 09.00 – 17.00 น.

รายละเอียดเพิ่มเติม

1.Thailand Training Center เปิดอบรมตั้งแต่ 1 ท่านขึ้นไป
2.ในกรณีผู้อบรมไม่สามารถเข้าอบรมตามตาราง Training 2021
ท่านสามารถเลือกวันที่ท่านสะดวกได้ตามต้องการ
3.ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบรับรองจาก Thailand Training Center ทุกท่าน
4.ผู้เข้าอบรมต้องนำ Computer มาเพื่อใช้ในการอบรม
5.ราคานี้รวมห้องอบรม และ Coffee Break สำหรับผู้อบรมทุกท่าน

เงื่อนไขการชำระเงิน

1.ชำระค่าอบรมล่วงหน้าก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
2.ไทยแลนด์เทรนนิ่งเซ็นเตอร์ จะออกใบเสร็จรับเงินให้หลังจากผู้อบรมชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
3.ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หากผู้อบรมต้องการหัก ณ ที่จ่าย กรุณาแนบมาด้วยพร้อมหลักฐานการชำระเงิน

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนอบรม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอภิรัฐ โสภณมณี
Mobile : 089-408-6789
Id Line : thaitc
E-Mail : thailandtrainingcenter@gmail.com
www.thailandtrainingcenter.net
Facebook : https://www.facebook.com/thailandtrainingcenter

ตารางอบรมประจำปี 2564

Group : Admin (คลิก) https://bit.ly/3mtNfw5

Group : Develop (คลิก) https://bit.ly/2WkJXAg

Group : Application (คลิก) https://bit.ly/2WiFYUY

Tutor OCA 12c (คลิก) https://bit.ly/3nmx2tI