โรงแรมบาราคูด้า พัทยา เอ็มแกลอรี และโรงแรมเมอร์เคียวพัทยา ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

0
724
image_pdfimage_printPrint

เมื่อวันพุทธที่ 9 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาทางโรงแรมบาราคูด้า พัทยา และ โรงแรมเมอร์เคียว พัทยา นำโดยผู้จัดการทั่วไป คุณคธา สิงหเสนี และพนักงานจากทุกแผนกเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงเช้าได้มีการฝึกอบรมภาคทฤษฎีการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้นให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการ และช่วงบ่ายมีการฝึกภาคปฏิบัติโดยการจำลองสถานการณ์จริงในการซ้อมอพยพหนีไฟจากอาคารสูง กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนโดยเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมืองพัทยา
โดยทางโรมแรมฯ เล็งเห็นว่า ปัญหาไฟไหม้จัดเป็นปัญหาที่อันตรายร้ายแรง เพราะอัคคีภัยเกิดขึ้นกับที่ใด ย่อมมีความเสียหายตามมาไม่มากก็น้อยตามแต่ความรุนแรงและขนาดของการเกิดเพลิงไหม้ โดยเฉพาะเมื่อไฟไหม้เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายที่ไม่คาดคิด เนื่องมาจากการไม่รู้วิธีหรือขั้นตอนการอพยพหนีไฟ เพื่อให้พนักงานผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้ และสามารถรับมือได้อย่างถูกต้อง ทางโรงแรมฯ จึงจัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน และเป็นการทบทวนให้กับพนกงานอีกด้วย