สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ ประเทศไทย จัดสัมมนาความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

0
525
image_pdfimage_printPrint

สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ ประเทศไทย จัดสัมมนาความก้าวหน้าการตรวจวินิจฉัยโรคมะเร็ง

 

 

กรุงเทพฯ 17 กุมภาพันธ์ 2555 – เมื่อเร็วๆ นี้ สมาคมวิทยาลัยพยาธิวิทยานานาชาติ สาขาประเทศไทย ร่วมมือกับบริษัท โรช ไดแอกโนสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงานสัมมนาพิเศษเกี่ยวกับความก้าวหน้าของการตรวจวินิจฉัยโรค ในหัวข้อ “ยุคถัดไปของการวินิจฉัยมะเร็งต่อมน้ำเหลือง” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกในด้านการตรวจวินิจฉัยชิ้นเนื้อ นำโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวิทยากรรับเชิญพิเศษศาสตราจารย์ นายแพทย์ โธมัส เอ็ม. โกรแกน ศาสตราจารย์ด้านพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยแอริโซนา ผู้ก่อตั้งบริษัทเวนทานา เมดิคอล ซิสเต็มส์ – บริษัทในเครือโรชกรุ๊ป การสัมมนาครั้งนี้มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยร่วมฟังเป็นจำนวนมาก และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในประเทศไทย

 

 

บรรยายภาพ (จากซ้าย) – น.อ.หญิงสยุมพร  กรลักษณ์ ผู้อำนวยการ กองพยาธิวิทยา โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  ศ.นพ. พิเชฐ สัมปทานุกุล หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศ.นพ. พงษ์ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และหัวหน้าหน่วยแพทยศาสตร์ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศ.นพ. โธมัส เอ็ม.

โกรแกน ศาสตราจารย์ด้านพยาธิวิทยา มหาวิทยาลัยแอริโซนา ผู้ก่อตั้งบริษัทเวนทานา เมดิคอล ซิสเต็มส์ – บริษัทในเครือโรชกรุ๊ป นพ.อนันต์  กรลักษณ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  รศ. พญ. ศันสนีย์ วงศ์ไวศยวรรณ หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี และพญ.ชีพสุมน  สุทธิพินทะวงศ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.