วัยรุ่นไทย 4 ใน 5 ปักธง “รักจริงรอได้”

0
516
image_pdfimage_printPrint

ผลสำรวจวัยรุ่น 2,428 คนทั่วประเทศ พบว่าวัยรุ่นไทย 4 ใน 5 ปักธง “รักจริงรอได้” เพศสัมพันธ์ ไม่ใช่เรื่องใหญ่ สวนกระแสสังคมที่ว่า วัยรุ่นเตรียมพร้อมมีเพศสัมพันธ์รับวาเลนไทน์ 

ในอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ หรือ วันวาเลนไทน์ ที่หลายคนรอที่จะได้แสดงความรักกับคนที่เรารัก โดยไม่จำกัดเพศและวัย

ถ้าสังเกตให้ดี ทุก ๆ ปีที่ผ่านมา มีการพูดถึงเรื่องของวัยรุ่นกับเพศสัมพันธ์ในช่วงระยะเวลาดังกล่าวเป็นประจำ จนเรียกได้ว่าถึงช่วงเวลานี้ของปีเมื่อไหร่ เราก็จะได้เห็นเนื้อหาเกี่ยวกับวัยรุ่นและเพศสัมพันธ์เพียงเรื่องเดียว จนทำให้เกิดความเข้าใจในความคิดของวัยรุ่นเพียงด้านเดียว  อีกทั้งเนื้อหาที่นำเสนอมิได้กล่าวถึงมุมมองในเรื่องของความรักกับวัยรุ่นในช่วงที่ผ่านมา

ด้วยความเข้าใจดังกล่าวข้างต้น  ทางแผนงานสร้างสื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้เล็งเห็นว่า หากจะให้สื่อและประชาชนทั่วไปได้รับรู้และเข้าใจในความคิดของวัยรุ่นอย่างถูกต้องนั้น จำเป็นที่จะต้องจัดทำการสำรวจความคิดเห็นของวัยรุ่นที่มีต่อเรื่องเพศสัมพันธ์ภายใต้หัวข้อ “รักจริงรอได้”  โดยได้ดำเนินการจัดทำการสำรวจสอบถามความคิดเห็นของวัยรุ่น  2,428 คน จากหลากหลายภูมิภาคระหว่างวันที่ 22-27 มกราคม ที่ผ่านมา

จากผลสำรวจพบว่า ในความเป็นจริงแล้ว วัยรุ่นไทยกว่า 80% มองว่า เรื่องความรักเป็นเรื่องใหญ่ และไม่คิดว่าเรื่องเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญในชีวิตของเขา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าวัยรุ่นนั้นเข้าใจและแยกแยะในเรื่องของความรักและเพศสัมพันธ์ออกจากกันได้ ซึ่งเป็นความคิดเชิงบวกที่ดีในการดำเนินชีวิต

คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการแผนงานสร้างสื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนกล่าวว่า “จากประสบการณ์การทำงานกับวัยรุ่น เห็นว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่ในสังคมไทย ยังมีทัศนคติและพฤติกรรมเรื่องความรักและเพศสัมพันธ์ที่เหมาะสม แต่การนำเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัยรุ่นและเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมามักจะออกมาในทางตรงกันข้าม เพราะการนำเสนอนั้นมักจะให้ความสำคัญในประเด็นเชิงลบ  และที่สำคัญการนำเสนอนั้นมักจะขาดการรับฟังเสียงของวัยรุ่นอย่างแท้จริง”  ดังนั้นแล้วเราควรจะกลับมาสนใจและรับฟังความคิดเห็นของวัยรุ่นให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดพื้นที่สื่อเพื่อการเรียนรู้ สร้างกระบวนการคิดให้มากยิ่งขึ้น

ในขณะเดียวกัน คุณณัฐยา บุญภักดี ผู้จัดการแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศ กล่าวเพิ่มเติมได้อย่างน่าสนใจว่า “ที่จริงวัยรุ่นกับความสนใจเรื่องเพศเป็นเรื่องปกติของสังคมมาทุกยุคทุกสมัย แต่ความที่เด็ก ๆ สมัยนี้อยู่ในระบบการเรียนค่อนข้างยาวนานกว่าจะแต่งงาน ทำให้เกิดโอกาสเสี่ยงต่อเรื่องเพศยาวนานขึ้น  ทั้งเรื่องการท้องและการเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งสาเหตุหลักนั้นมาจากการขาดความเข้าใจที่ถูกต้อง เพราะวัยรุ่นในปัจจุบันนั้นขาดที่ปรึกษาในเรื่องเพศสัมพันธ์ ไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่โรงเรียน  อีกทั้งขาดแหล่งข้อมูลที่ให้ความรู้อย่างถูกต้องในเรื่องของเพศสัมพันธ์” ซึ่งในปัจจุบันได้มีการพัฒนาช่องทางที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์กับวัยรุ่นหลายช่องทางด้วยกัน เช่น เว็บไซต์ talkaboutsex.thaihealth.or.th, เว็บไซต์ dekdee.com/truelove ซึ่งเด็กๆ สามารถเข้าไปทำทดสอบ “เมื่อรักเรียกร้อง ต้องสำรวจความพร้อม”, นิทรรศการสุขภาวะทางเพศที่พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือสายด่วนวัยรุ่น 1323 ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  “ทั้งนี้อย่าได้คิดว่า นี้เป็นการสอนให้วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร เพราะที่จริงแล้วสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้เขามีการเรียนรู้อย่างถูกต้อง เกิดกระบวนการคิด และ กลายเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีสำหรับตัวเขาเอง” คุณณัฐยา ได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

และจากผลสำรวจในครั้งนี้ยังพบอีกว่า วัยรุ่นที่อาศัยอยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น จะให้ความสำคัญกับเรื่องความรักถึง  4 ใน 5 นั้นยิ่งแสดงให้เห็นว่า สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันหลักที่มีผลต่อกระบวนการความคิดของวัยรุ่นเป็นอย่างมาก จนเรียกได้ว่า ความอบอุ่นนั้นทำให้วัยรุ่นมองเห็นความรักเป็นเรื่องสำคัญ มากกว่า เพศสัมพันธ์

“จะพบว่าเสียงสะท้อนของวัยรุ่นที่ต้องการที่ปรึกษาเรื่องเพศสัมพันธ์นั้น ร้อยละ  59 ต้องการขอคำปรึกษาจากพ่อแม่เป็นหลัก  ดังนั้นแล้ววันนี้ เรื่องเพศต้องเริ่มจากครอบครัว จากทัศนคติมุมมองเชิงบวกที่ถูกต้องของพ่อแม่ ซึ่งสอนได้ คุยได้ตั้งแต่อนุบาล การคุยเรื่องเพศ ไม่ได้คุยเรื่องความเชื่อ แต่คุยเรื่องความรู้ ความเข้าใจ พ่อแม่ควรเห็นว่า เรื่องเพศ มีความหมายเดียวกับเรื่องของชีวิต การเจริญเติบโต  จากวัยเด็ก สู่วัยผู้ใหญ่ มองว่าเป็นเรื่องธรรมดา  สามารถพูดคุยได้ภายในครอบครัว แต่ทั้งนี้ พ่อแม่ต้องหาความรู้ ข้อมูล ที่ถูกต้อง ร่วมถึงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ด้วยการสื่อสารพูดคุย ด้วยการเปิดใจ และ รับฟัง” คุณฐานิชชา ลิ้มพานิช มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว ได้กล่าวถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัวที่มีต่อวัยรุ่นในเรื่องเพศ และ หากพ่อแม่ยังไม่ทราบว่าจะเริ่มพูดคุยกับลูกในเรื่องของสุขภาวะทางเพศได้อย่างไหร่นั้น  ในปัจจุบันมีสื่อที่ทาง สสส. ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยพ่อแม่ให้เรียนรู้ถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาวะทางเพศได้ด้วยตนเอง โดยสามารถติดต่อขอรับฟรีได้ที่ โทร. 090-563-8394 ถึง 96

สำหรับมุมมองของตัวแทนจาก คณะทำงานเครือข่ายสื่อเพื่อเด็กและเยาวชน  คุณฉัตรชัย เชื้อรามัญ กล่าวว่า “ต้องชวนผู้ใหญ่ทุกคนที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็น นักวิชาการ สื่อ หรือ หน่วยงานต่าง ๆ ว่าที่จริงแล้ว เราก็จะเห็นได้ว่า ถึงแม้เรื่องเพศสัมพันธ์จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับวัยรุ่น แต่พวกเขาจะสามารถแยกแยะได้ระหว่างความรักและเพศสัมพันธ์  ดังนั้นแล้วเราควรที่จะฟังเสียงของวัยรุ่นและนำเสนอวิธีคิดเชิงบวกในเรื่องของความรักและเพศสัมพันธ์  มากกว่าที่เราจะนำเสนอในมุมมองของเพศสัมพันธ์และสถิติการเสียตัวเพียงอย่างเดียว”  เพราะหากสื่อให้ข้อมูลในการศึกษาเรื่องสุขภาวะทางเพศอย่างถูกต้อง ตั้งแต่กระบวนการเรียนรู้ครบวงจร เริ่มจากที่บ้าน โรงเรียน กลุ่มเพื่อน เช่น กลุ่มวัยทีน, วัยใส และกลุ่มก้าวย่าง เป็นต้น จะทำให้เรื่องสุขภาวะทางเพศ เป็นเรื่องที่เปิดกว้าง และมีความเข้าใจอย่างถูกต้อง และจะนำมาถึงความเข้าใจในสิทธิมนุษย์ บทบาทของชายหญิง ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้กับลูกหลานของเรา

ดังนั้นแล้ว วาเลนไทน์ปีนี้ วัยรุ่นไทยประกาศแล้วว่า เขาไม่ได้คิดที่จะมีเพศสัมพันธ์รับวาเลนไทน์ อย่างที่หลายคนยังเข้าใจกันอยู่  ทางเครือข่ายทั้งหมดจึงอยากเชิญชวนให้ ทั้งนักวิชาการ สื่อ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันพัฒนาการสื่อสารเชิงบวกในเรื่องสุขภาวะทางเพศกับวัยรุ่น เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องอันก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทัศนคติและพฤติกรรมในเรื่องเพศสัมพันธ์ในด้านบวก ซึ่งในอนาคตปัญหาวัยรุ่นท้องก่อนวัยจะได้หมดไปจากสังคมไทย

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.