TQM ร่วมมอบประกันอุบัติแก่เกษตรกรไทย ในโครงการ “คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา”

0
3882
image_pdfimage_printPrint

ดร.อัญชลิน  พรรณนิภา ประธานกรรมการ บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TQM (ลำดับที่ 2 จากซ้าย) ร่วมพิธีเปิดโครงการ ‘คุ้มครองอุบัติเหตุ เซฟเกษตรอาสา’ เพื่อมอบกรมธรรม์ประกันภัยรายย่อยเพื่อเกษตรอาสา ซึ่งเป็นประกันภัยอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองในกรณีเกิดอุบัติสูงสุด 100,000 บาท ให้แก่เกษตรกรอาสา จำนวน 20,000 กรมธรรม์ โดยโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ลำดับที่ 5 จากซ้าย) เป็นประธานเปิดโครงการและนายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ สศก. (ลำดับที่ 7 จากซ้าย) ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. (ลำดับที่ 3 จากซ้าย) และ นายชนะพันธุ์ พิริยะพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที คิว อาร์ จำกัด (มหาชน) (ลำดับที่ 1 จากซ้าย) ร่วมเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม 3 อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  เมื่อเร็วๆ นี้