The Eco Tourism Hero

0
527
image_pdfimage_printPrint

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมแถลงข่าวกิจกรรมรณรงค์การท่องเที่ยวเพื่อสิ่งแวดล้อม The Eco Tourism Hero เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักถึงความสำคัญ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยกันดูแลพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้สวยงามและยั่งยืน โดยนาวาตรี วรวิทย์ เตชะสุภากูร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว และศิลปินนักแสดง อาทิ นาย – ณภัทร เสียงสมบุญ , เกรซ – วรินทร ปัญหกาญจน์ และ อิน – สาริน รณเกียรติ ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามพารากอน