The Cube Condo ร่วมสนับสนุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน

0
423
image_pdfimage_printPrint

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จเป็นองค์ประธานในการเปิดโครงการ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2’ และทรงปั่นนำขบวนจักรยานจากกรุงเทพฯ ถึงจังหวัดสมุทรปราการ และพระราชทานโล่เกียรติคุณให้กับ คุณศิริชัย สาครรัตนกุล ประธานกรรมการ บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด พัฒนาและบริหารงานโครงการ The Cube Condominium (เดอะคิวบ์ คอนโดมิเนียม) และ The Cube Town Lamlukka (เดอะคิวบ์ ทาวน์ ลำลูกกา) ในโอกาสร่วมปั่นจักรยานและบริจาคเงิน 100,000 บาท ในนามของบริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม โดยโครงการ ‘ปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่ 2’ เป็นการปั่นจักรยานของผู้พิการตาบอดและอาสาสมัครที่ร่วมกันปั่นจักรยานระดมทุนจากกรุงเทพฯ ถึงศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน จ.นครปฐม ผ่าน 15 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ปราจีนบุรี นครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี และนครปฐม ระยะทางรวม 1,500 กิโลเมตร เพื่อรณรงค์ให้คนในสังคมเห็นศักยภาพของคนพิการและระดมทุนสร้างศูนย์ฝึกอาชีพฯ ให้โอกาสคนพิการในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียม เพื่อเป็นพลังในการพัฒนาสังคม ‘อันเท่ากับเป็นการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลัง’