Italian Pizza 1 Day

0
1190
image_pdfimage_printPrint

Italian Pizza 1 Day
Menu
– Pizza dough
– Tomatoes concasse’
– Pizza varieties :
1.Margherita
2.Carbonara
3.Crudo
4.Frutti di Mare
5.Romana
6.Prosciutto e Funghi
7.Salmone
8.Formagg

“หลักสูตรสอนทำพิซซ่า 1 วัน ”

สอนตั้งแต่การผสมแป้ง ทำแป้งพิซซ่าด้วยตัวเอง
พร้อมทำพิซซ่าหน้าต่างๆถึง 8 หน้า
และซอสมะเขือเทศราดหน้าพิซซ่าแสนอร่อย

**เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปิดร้านพิซซ่า ร้านอาหารอิตาเลี่ยน หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ**

อบรมวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ศูนย์ความเป็นเลิศดุสิตธานี (ประตูน้ำ)
Dusit Thani Excellence Centre

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.089-4092924 หรือ www.facebook.com/
trainingdtc Line: @dusit.edu

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถส่งเอกสารการสมัครได้หลายวิธี คือ ส่งด้วยตนเองที่วิทยาลัยดุสิตธานี ส่ง
ทางไปรษณีย์, ส่งแฟกซ์ หรือ ส่งทาง e-mail เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าได้เช่นกัน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท)
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 8,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร

(รวมผ้ากันเปื้อน วัตถุดิบตลอดการอบรม และภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมการสมัครได้ทันที

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้

1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”

2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้

-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1

วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษี
ของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20 (กรณีต้องการออกใบเสร็จใน
นามบริษัท) มาที่ โทรสาร 02-721-8476 หรือ E-mail: patcharanat.bo@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้