FIABCI-THAI Prix D’ Excellence Awards 2021

0
221
image_pdfimage_printPrint

ขอประกาศเชิญชวนทุกท่าน
เสนอชื่อโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำในประเทศไทย
“เพื่อรับรางวัล FIABCI-THAI Prix D’Excellence Awards 2021”
ท่านสามารถเสนอชื่อโครงการดีเด่นได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับการเสนอชื่อให้ชิงรางวัลในระดับโลกต่อไป

รายละเอียดการสมัคร ประกอบด้วย
รับสมัครถึงวันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม 2564
คณะกรรมการพิจารณาตัดสิน 1 – 10 กันยายน 2021
รับรางวัล : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564
สถานที่รับรางวัล : โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา

FIABCI-Thai สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากลได้เชิญคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นบุคคลชั้นนำในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศเป็นกรรมการร่วมตัดสิน ดังนั้นหากโครงการใดได้รับรางวัลจึงถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติในวงการอสังหาฯนานาชาติ