CREATION INNOVATION EXHIBITION SKT 2019

0
710
image_pdfimage_printPrint

ขอเรียนเชิญผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมงาน CREATION INNOVATION EXHIBITION SKT 2019 ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 9 ปี โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี

พบกับความยิ่งใหญ่เหนือมาตรฐานที่ไม่ธรรมดา Think-Design -Idea-Creative ในงาน สวน’ธน “นิทรรศนวัตกรรม เราทำได้ 2019”
@นวัตกรรมของนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับประเทศ
@ผลงานชั้นยอดและนวตกรรมชั้นเยี่ยมของนักเรียน
@ผลงานทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
@นิทรรศการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ
@การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
@กิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลมากมาย
@ห้ามพลาดนะงานนี้ อย่ารอช้า สแกน QR CODE ลงทะเบียนเข้าร่วมงานและสมัครแข่งขันทักษะวิชาการได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป