ไต้หวัน ที่หนึ่งของโลกด้านบริการสุขภาพ

0
480
image_pdfimage_printPrint

ไต้หวันครองตำแหน่งประเทศที่มีระบบบริการสุขภาพดีที่สุดในโลกจากผลสำรวจระบบบริการสุขภาพปี 2019 ของนิตยสาร CEOWORLD ซึ่งจัดอันดับประเทศต่างๆ โดยพิจารณาปัจจัยที่สร้างเสริมสุขภาพโดยรวม ในบรรดา 89 ประเทศที่สำรวจนั้น ปรากฎว่าระบบบริการสุขภาพของไต้หวันยืนหนึ่งด้วย 78.72 คะแนนจากเต็มร้อย นำหน้าอันดับรองลงมาอย่างเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ออสเตรีย และเดนมาร์ก ซึ่งล้วนเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นกัน

ด้วยระบบการแพทย์ที่ก้าวหน้า ระบบประกันสุขภาพที่ครอบคลุม บุคลากรทางการแพทย์ที่ฝึกฝนมาอย่างดี
เวชปฏิบัติที่ชัดเจน และเครื่องมือแพทย์ขั้นสูง ระบบการแพทย์อันครบครันของไต้หวันจึงทำให้ชาวไต้หวันรู้สึกปลอดภัยไร้กังวลในช่วงแห่งการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ขณะนี้

สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานของไต้หวันถือว่าอยู่ในอันดับต้นๆ ของโลก ถึงขั้นที่สำนักข่าว CNN ของสหรัฐอเมริกาเคยจัดอภิปรายพิเศษว่าด้วยระบบบริการสุขภาพของไต้หวัน แนวคิดเรื่องบริการทางการแพทย์ของประเทศคือแรงขับเคลื่อนพัฒนาอุตสาหกรรรมเทคโนโลยีชีวภาพและการแพทย์ของไต้หวัน อีกทั้งการบริหารจัดการระบบการแพทย์ตลอดหลายปีที่ผ่านมานำไปสู่การสั่งสมประสบการณ์และพัฒนาเทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้น ส่งผลให้ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมและกำหนดวิธีการรับมือที่สามารถดึงทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งหมดมาใช้ได้เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศจะปลอดภัยแม้ต้องเผชิญโรคลุกลาม

นอกจากไต้หวันจะช่วยประเทศอื่นด้วยการถ่ายทอดโมเดลระบบการแพทย์ให้ ธุรกิจส่งออกวัสดุทางการแพทย์ของไต้หวันก็เป็นประโยชน์มากในระดับสากล มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมการแพทย์คิดเป็น 3.308 พันล้านดอลลาร์สหรัฐจากรายได้การส่งออกทั้งหมดของไต้หวันในปี 2019 ซึ่งเพิ่มขึ้นเกิน 10% จากปี 2017 สินค้าที่ส่งออกมีคอนแทคเลนส์ เครื่องตรวจวัดระดับกลูโคสในเลือด อุปกรณ์ช่วยเหลือ เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับใช้ในทางทันตกรรมและสัตวแพทย์ เป็นต้น อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นด้านอุปกรณ์ช่วยเหลือและวัสดุทางทันตกรรมและการปลูกกระดูกสำหรับผู้สูงวัยช่วยผลักดันศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ไต้หวันมีสวนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพกว่า 400 แห่งทั่วประเทศ และในจำนวนนี้มีบริษัทการแพทย์และเทคโนโลยีชีวภาพหลายรายได้รับรางวัล Taiwan Excellence ด้านอุตสาหกรรมการแพทย์

ในปี 2020 มีผู้ประกอบการวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 37 แห่งได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของไต้หวัน (Taiwan Excellence Award) จำนวนผู้รับรางวัลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีแสดงให้เห็นว่าผู้ผลิตสินค้าทางการแพทย์ในไต้หวันผันจากการรับจ้างผลิตสินค้าให้บริษัทอื่นไปสร้างตราสินค้าของตัวเองกัน บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการผลิตเครื่องมือแพทย์หลายแห่งก้าวสู่ตลาดเครื่องมือแพทย์ราคาสูงระดับสากลได้ด้วยความสามารถในการวิจัยและพัฒนาที่เข้มแข็ง

ตัวอย่างสินค้าเช่น กล้องสำหรับการผ่าตัด Faspro Surgical Video Camera ของ Faspro Systems Co., Ltd. ระบบถ่ายภาพเซลล์มีชีวิต EzScope 101 Live Cell Imaging System ของ Arise Biotech Corp. ระบบ NEST Interbody system ของ PaoNan Biotech และกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาชนิดไม่ต้องขยายม่านตา Crystalvue Non-Mydriatic Auto Fundus Camera ของ Crystalvue Medical Corporation

ในส่วนของการตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ บริษัทผลิตเครื่องมือช่วยเหลือจะคัดสรรวัสดุและการใช้งานเพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่ดีที่สุด เช่น รถเข็นคาร์บอนไฟเบอร์ของ GIGANTEX Composite Technologies Co., Ltd. สกู๊ตเตอร์พับได้ของ Merits Health Products Co., Ltd. เป็นต้น

ผู้ประกอบการที่ได้รับ Taiwan Excellence Award ต่างเดินหน้าเต็มที่ในการต่อสู้กับการระบาดของไวรัสโคโรนาจากอู่ฮั่นในตอนนี้ เช่น ทีม Deep Q จาก HTC Health-Care Department กับกรมควบคุมโรคไต้หวันร่วมกันพัฒนาช่องทาง LINE@Disease housekeeper ไว้ส่งข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดผ่านสื่อสังคมไปยังประชาชนทั่วไป เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสของ Microlife Corp. ซึ่งวัดอุณหภูมิวัดจากระยะไกลได้โดยอัตโนมัติช่วยให้การตรวจคัดกรองรวดเร็วขึ้น หุ่นยนต์ฆ่าเชื้อด้วยรังสี 254 UVC Disinfection Robot System ของ Mediland Enterprise Corp. ทั้งหมดถูกขนส่งไปยังโรงพยาบาลหั่วเสินซานในเมืองอูฮั่นโดยได้รับยกเว้นการตรวจสอบพิธีการ เห็นได้ว่าบรรดาผู้ประกอบการที่ได้รับ Taiwan Excellence Award ให้ความช่วยเหลือสมทบทุกวิถีทางท่ามกลางการระบาดของไวรัสโคโรนาที่กำลังทำให้เศรษฐกิจทั้งโลกวุ่นวาย

บริการทางการแพทย์คือพื้นฐานแห่งความสุขไม่ว่าสำหรับชาติใดก็ตาม อีกทั้งยังเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมของไต้หวันต่อไป ห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร พร้อมด้วยอิเล็กทรอนิกส์และระบบการแพทย์ รวมถึงฐานข้อมูลประกันสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีข้อมูลย้อนหลังนานถึง 25 ปีของไต้หวัน ล้วนก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาบริการทางการแพทย์อัจฉริยะ ส่วนอุตสาหกรรมการผลิตวัสดุทางการแพทย์ก็เติบโตอย่างมั่นคงด้วยความช่วยเหลือสนับสนุนจาก Taiwan Excellence แม้จะประสบอุปสรรคที่ร้ายแรงเท่าใด ไต้หวันก็พัฒนาบริการการแพทย์ให้ก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมไปได้ อุตสาหกรรมการแพทย์เป็นหนึ่งในความโดดเด่นของไต้หวัน ดังนั้นจะมีการคิดค้นนวัตกรรมสินค้าคุณภาพสูงจาก Taiwan Excellence อย่างต่อเนื่องเพื่อจัดการกับโรคระบาดไวรัสโคโรนานี้