“โรงแรมโซลิแทร์ กรุงเทพฯ” ร่วมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

0
592
image_pdfimage_printPrint

​ที่มาของกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดจากความตั้งใจของคณะผู้บริหารโรงแรม และคุณรามิ นุค ผู้จัดการทั่วไป ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยเฉพาะความสมบูรณ์ของป่าชายเลน ซึ่งถือเป็นพื้นที่ที่สำคัญทั้งช่วยรักษาความสมดุลของระบบนิเวศชายฝั่งและใกล้เคียง ป้องกันดินพังทลายชายฝั่งทะเล ป้องกันภัยธรรมชาติเข้าชายฝั่ง และอื่นๆมากมาย นอกจากนั้นยังถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่ให้พนักงานภายในโรงแรมได้ทำกิจกรรมนอกสถานที่ร่วมกัน สร้างมิตรภาพระหว่างแผนกและได้เรียนรู้เรื่องราวและความสำคัญของป่าชายเลน

ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก(บางปู)ฯ เป็นศูนย์ศึกษาฯ แรกที่เริ่มเปิดให้บริการด้านการศึกษาธรรมชาติ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยในปัจจุบันได้รับการบริหารจัดการโดยมูลนิธิสิ่งแวดล้อมศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน(ประเทศไทย) – FEED Thailand ทั้งนี้ทางโรงแรม โซลิแทร์ กรุงเทพฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จะทำให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติ และร่วมถ่ายทอดข้อมูลความรู้ที่ได้รับไปบอกต่อและร่วมพัฒนาธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน

โรงแรมโซลิแทร์ กรุงเทพ สุขุมวิท 11
75/23 ซอยสุขุมวิท13 กรุงเทพฯ 10110
โทร: +66(0)2 081 3999
เว็บไซต์:www.solitairebangkok.com
Facebook: www.facebook.com/solitairehotel11