โฟลแมกไบโอเทค บริการนวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยยุค 4.0

0
1069
image_pdfimage_printPrint

บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด เปิดตัวบริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน เน้นช่วยเกษตรกรประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน ทำให้เกษตรกรรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น ตามนโยบายการพัฒนาสู่ Thailand 4.0 พร้อมเตรียมส่งออกผลิตภัณฑ์สู่ประเทศเพื่อนบ้านในปีนี้

นายบุณยวัฒน์ มาอ่อง ประธานบริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท โฟลแมกไบโอเทค จำกัด เป็นผู้ให้บริการฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรน ที่ช่วยให้เกษตรกรไทยประหยัดเวลาและแรงงานในการทำงาน มีความปลอดภัยสูงเพราะไม่สัมผัสกับชีวภัณฑ์และอาหารพืช เข้าถึงในสภาพพื้นที่ที่ทำงานยากได้ มีความแม่นยำสูงฉีดพ่นพืชได้ทั้งแปลง และไม่เหยียบย่ำพืชที่ปลูกให้เสียหายในขณะทำงาน

สำหรับเครื่องฉีดพ่นสารอาหารทางใบสูตรพิเศษเฉพาะตัวสำหรับพืชด้วยอากาศยานไร้คนขับเพื่อการเกษตรที่บริษัทฯ นำมาใช้นั้น สามารถบินได้ไกลจากระยะรีโมท 1 กิโลเมตรและสูง 50 เมตร สามารถฉีดพ่นได้ทั้งพืชไร่พืชสวน รวมไปถึงผักและผลไม้ มีถังบรรจุน้ำยาได้ 10 ลิตร ซึ่งสามารถฉีดพ่นแปลงการเกษตรได้ 3-10 ไร่ ภายใน 30 นาที โดยคิดค่าบริการไร่ละ 150-300 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแปลง

“ทางบริษัทมีแนวทางในการใช้โดรนเพื่อนำผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพของบริษัทฯ เข้าตลาด เพื่อให้เกิดความง่ายในการตัดสินใจ เพราะโดรนมีความรวดเร็ว ตรงเป้าหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้รับก็จะสูงขึ้น ทำให้การเกษตรกรรมมีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของเราที่ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูง ยากต่อการลอกเลียนแบบ มีความเฉพาะตัว ทำให้เป็นจุดแข็งทางการตลาด นอกจากนี้ เรายังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมแมลงพาหะนำโรค อาทิ ยุงหรือแมลงรบกวน ที่มีความปลอดภัยและได้รับการยอมรับจากองค์การอนามัยโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของเรานั้นมีคุณภาพอย่างแน่นอน”

“ในปีนี้ เรามีแผนที่จะจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สารอาหารทางใบ Oppasika ไปทั่วประเทศ และยังมีแผนที่จะนำผลิตภัณฑ์นี้ส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ กัมพูชา ที่ได้ดำเนินการไปแล้ว” นายบุณยวัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย