เรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานแถลงข่าว “มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวไปกับมุมมองใหม่”

0
316
image_pdfimage_printPrint

เรียนท่านสื่อมวลชน,

 

Google ประเทศไทย โดยความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มีความยินดี ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงาน

แถลงข่าว “มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวไปกับมุมมองใหม่” แคมเปญใหญ่ระดับประเทศเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองไทย ที่วันนี้พร้อมแล้วให้คนไทยได้ชื่นชมมุมมองใหม่แบบรอบด้านที่ถ่ายทอดเรื่องราวและวัฒนธรรมที่งดงาม พร้อมทั้งสถานที่

สำคัญต่างๆ อันทรงคุณค่ามากมายของเมืองไทยที่คุณอาจไม่เคยสัมผัสมาก่อน

 

แคมเปญนี้จะช่วยส่งเสริมภาคธุรกิจการท่องเที่ยวให้สามารถเติบโตเเละเเข่งขันกับนานาประเทศได้เป็นอย่างดี อีกทั้งในแง่

ของการใช้งานที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจะสามารถสัมผัสประสบการณ์แบบเสมือนจริง ของสถานที่ที่น่าสนใจ

ในเมืองไทยได้เพียงปลายนิ้วคลิก

 

ขอเชิญท่านรับฟังรายละเอียดโครงการฯ จากนายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) พร้อมรับฟังและสัมผัสประสบการณ์การเที่ยวไปกับมุมมองใหม่ จากนางสาวพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย และผู้บริหารจาก Google และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 

วันที่:                       ศุกร์ที่  ๒๓  มีนาคม  ๒๕๕๕

สถานที่:                 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

ตรงข้ามศูนย์การค้ามาบุญครอง แยกปทุมวัน (แผนท่)

เวลา:                      ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. (กำหนดการโดยละเอียดอยู่ด้านล่าง)

 

ทั้งนี้เนื่องจากในวันแถลงข่าวคาดว่าจะมีสื่อมวลชนมาร่วมงานจำนวนมาก และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน

ที่ต้องการข้อมูลและสัมภาษณ์ผู้บริหารจาก Google และ/หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแต่เนิ่นๆ  Google ได้ประสานงานเพื่อจัดช่วงเวลาสำหรับสื่อมวลชนที่ต้องการสัมภาษณ์ผู้บริหารฯ ก่อนวันแถลงข่าว  ดังนั้นจึงใคร่ขอให้ท่าน

แจ้งความประสงค์เพื่อดำเนินการประสานและจัดเวลาสัมภาษณ์ต่อไป (ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสื่อที่แจ้งความประสงค์เข้ามาก่อน-หลังตามลำดับ)

 

ในนามของ Google ประเทศไทยและ ททท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ต้อนรับท่านอีกครั้ง หากสื่อมวลชนท่านใดมีคำถามหรือ

ต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณสุชาย suchai@pca.co.th หรือคุณปิยพงษ์ piyapong@pc-a.co.th (ประชาสัมพันธ์ในนาม Google ประเทศไทย) ได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๙๗๑ ๓๗๑๑ โดยโปรดแจ้งความต้องการของท่านมายังอีเมล์ข้างต้นเพื่อประสานการนัดหมายกับท่านต่อไป

ใบตอบ-รับ ความประสงค์การสัมภาษณ์เดี่ยวกับผู้บริหาร Google และ ททท.

ชื่อ-นามสกุล…………………………………สื่อมวลชนจาก(สังกัด)……………………………..มีความประสงค์สัมภาษณ์ (โปรดทำเครื่องหมายหน้าชื่อผู้บริหารที่ท่านต้องการสัมภาษณ์และระบุลำดับ ๑, ๒, ๓ ตามความต้องการ)

 

  • ….. นายสุรพล  เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

[โปรดเลือกเวลาสัมภาษณ์ (เฉพาะวันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม)  ⇫ ๑๐.๐๐  ⇫ ๑๐.๓๐ ⇫ ๑๑.๐๐ ⇫ ๑๑.๓๐]

 

  • ….. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

[วันที่ต้องการสัมภาษณ์ ⇫๑๙   ⇫๒๐   ⇫๒๑   ⇫๒๒]

 

  • ….. นางสาวพรทิพย์ กองชุน หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทย

[วันที่ต้องการสัมภาษณ์ ⇫๑๙   ⇫๒๐   ⇫๒๑   ⇫๒๒]

 

  • ….. นายอริยะ พนมยงค์ หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google ประเทศไทย

[วันที่ต้องการสัมภาษณ์ ⇫๑๙   ⇫๒๐   ⇫๒๑   ⇫๒๒]

 

  • ….. นายแอนดรู แมคกลินชีย์ หัวหน้าฝ่ายผลิตภัณฑ์ Google ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

[วันที่ต้องการสัมภาษณ์ ⇫๑๙   ⇫๒๐   ⇫๒๑   ⇫๒๒]

 

  • ….. นายเดวิด มาร์กซ์ หัวหน้าฝ่ายการสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์ทั่วโลก Google ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

[วันที่ต้องการสัมภาษณ์ ⇫๑๙   ⇫๒๐   ⇫๒๑   ⇫๒๒]

 

 

ขอแสดงความนับถือ,
เอมี่ กุลโรจน์ปัญญา

หัวหน้าฝ่ายสื่อสารองค์กรและมวลชนสัมพันธ์

Google ประเทศไทย

 

 

 

กำหนดการแถลงข่าว

“มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวไปกับมุมมองใหม่”

วันศุกร์ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕

ณ   หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพฯ

 

๑๓.๐๐  น. สื่อมวลชนลงทะเบียน
๑๔.๐๐  น. พิธีกรกล่าวต้อนรับ
  นายสุรพล  เศวตเศรนี

ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวเปิดงาน

  นางสาวพรทิพย์  กองชุน

หัวหน้าฝ่ายการตลาด Google ประเทศไทยกล่าวถึงการเที่ยวไปกับมุมมองใหม่

  นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์

ผู้อำนวยการกลุ่มสารสนเทศการตลาด กล่าวถึงกิจกรรม “มหัศจรรย์เมืองไทยของฉัน”

  นายอริยะ พนมยงค์

หัวหน้าฝ่ายธุรกิจ Google ประเทศไทย กล่าวถึงบทบาทในการนำเทคโนโลยีมาพัฒนาประเทศไทย

  ผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกัน
๑๕.๐๐  น. ถาม-ตอบคำถามจากสื่อมวลชน
  จบการแถลงข่าวและเชิญสื่อมวลชน ชมนิทรรศการภาพถ่ายเบื้องหลังการจัดทำ “มหัศจรรย์เมืองไทย เที่ยวไปกับมุมมองใหม่”

 

*****

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.