“เพชรน้ำหนึ่ง” ร่วมทีมพรรค “รวมพลัง” หวังผลักดันนโยบายเพื่อผู้พิการ โดยผู้พิการตัวจริง

0
1855
image_pdfimage_printPrint

เพชรน้ำหนึ่ง ศรีวรรธนะ สื่อมวลชนคนพิการ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรครวมพลัง เผยนโยบายหลักเน้นด้านการส่งเสริมอาชีพคนพิการ ให้มีรายได้ที่ยั่งยืนและภาคภูมิใจในตัวเอง พร้อมยกระดับสวัสดิการคนพิการให้สูงขึ้นและครอบคลุมมากขึ้น

คุณเพชรน้ำหนึ่ง ศรีวรรธนะ ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรครวมพลัง เบอร์ 35 เผยว่า “โดยส่วนตัวมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนพิการคือการประกอบอาชีพ เพราะนอกจากรายได้แล้ว มันยังเป็นศักดิ์ศรี เป็นความภูมิใจในตนเอง สำหรับวิธีการที่เราวางไว้ในด้านการประกอบอาชีพสำหรับคนพิการมี 3 ข้อหลัก ๆ ข้อแรกคือการนำเอาศาสตร์พระราชา มาใช้ในการส่งเสริมการประกอบอาชีพของคนพิการ ข้อที่ 2 กลไก กระบวนการ ให้เกิดรูปธรรม ซึ่งเราได้กำหนดนโยบายไว้ในเรื่อง ยกระดับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้เป็นนิติบุคคล คนพิการจะสามารถเข้าไปบริหารจัดการ กำกับดูแล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับตัวคนพิการเองได้ และเรื่องให้คนพิการกู้เงินเพื่อประกอบอาชีพได้รายละ 200,000 โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้อที่ 3 คือสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่จะช่วยเหลือคนพิการ โดยเรามีนโยบายการจดทะเบียนคนพิการถึงบ้าน ซึ่งจะเป็นการเสริมสิทธิประโยชน์ให้กับคนพิการ เช่น ค่ารักษาพยาบาลฟรี ค่าเล่าเรียนฟรี แต้มต่อในการประกอบอาชีพ ฯลฯ การปรับปรุงบ้านคนพิการรวมอุปกรณ์และค่าแรง 40,000 บาท 8 ปีต่อครั้ง เครื่องช่วยคนพิการฟรี 5 ปีต่อครั้ง (เช่น เครื่องยกตัว เครื่องหัดเดิน ฯลฯ ใช้ไป 5 ปีแล้วมันเสื่อมหรือมันพังคุณสามารถขอฟรีได้เลย) เบี้ยคนพิการ 1,000 บาทต่อเดือน เงินช่วยเหลือค่าผู้ช่วยคนพิการคนละ 8,000 บาทต่อเดือน โครงการแท็กซี่คนพิการ 400 คัน ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑล เป็นต้น” คุณเพชรน้ำหนึ่ง กล่าว

คุณเพชรน้ำหนึ่ง จบการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ จากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณเพชรน้ำหนึ่งได้ประสบอุบัติเหตุกระดูกคอแตกทับเส้นประสาทไขสันหลังจึงไม่สามารถเดินได้จนต้องเป็นคนพิการ ปัจจุบันคุณเพชรน้ำหนึ่งเปิดบริษัทผลิตรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับคนพิการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ดังนั้นจึงรับรู้และเข้าใจถึงปัญหาของคนพิการอย่างแท้จริง