เครือเบทาโกรมอบอาหารสุนัขเพื่อ…เพื่อนรักต่างภาษา

0
817
image_pdfimage_printPrint

เครือเบทาโกรมอบอาหารสุนัขเพื่อ…เพื่อนรักต่างภาษา

นายชยานนท์ กฤตยาเชวง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ (กลาง) พร้อมด้วยพนักงานในเครือเบทาโกร นำอาหารสุนัขและเวชภัณฑ์ พร้อมด้วยเงินบริจาคร่วมสมทบทุนจากพนักงาน ในการจัดกิจกรรม “เพื่อ…เพื่อนรักต่างภาษา” ไปมอบให้บ้านอุปถัมภ์สุนัขจรจัด ณ บ้านอุปถัมภ์ของป้าอุไร   ริมคลองมหาสวัสดิ์ จังหวัดนนทบุรี บ้านอุปถัมภ์ของป้านิดาและบ้านอุปถัมภ์เกาะสุนัข จังหวัดนครปฐม      เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดโดยเครือเบทาโกร ร่วมกับ สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ “๑๒ เดือน ๑๒ ความดี เทิดพระบารมีพ่อหลวงไทย” ที่พนักงานเครือเบทาโกร  ร่วมแรงร่วมใจกันบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

***********************************

 

สอบถามข้อมูลข่าวเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเบทาโกร

ธีรานุช               วรรณสาย           โทร. 0 2833 8315            อีเมล์ theeranuchw@betagro.com

วิภาพรรณ           อมรศักดิ์             โทร. 0 2833 8316            อีเมล์ wipapana@betagro.com

ขนิษฐา                          ลุนผา                 โทร. 0 2833 8317            อีเมล์ kanittal@betagro.com

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.