อิตัลไทยวิศวกรรมโชว์ผลงานปิดปี 61 คาดเติบโต 45%

0
358
image_pdfimage_printPrint

อิตัลไทยวิศวกรรมโชว์ผลงานปิดปี 61 คาดเติบโต 45% เน้นขยายธุรกิจตลาดใหม่ New S-Curve รับปี 62 ตั้งเป้าปีหน้ากวาดรายได้ 6,100 ล้านบาท
พร้อมตอกย้ำ!!! “องค์กร” แข็งแกร่ง ต้องเน้น “พัฒนาคน”

“อิตัลไทยวิศวกรรม” ผู้นำการให้บริการงานวิศวกรรมและงานก่อสร้างแบบครบวงจร แถลงผลประกอบการปี 2561 ร่วมกับกลุ่มบริษัทอิตัลไทย คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 45% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และจะสามารถรับรู้รายได้ประมาณ 5,889 ล้านบาท ส่วนปี 2562 จะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 5% จากปีปัจจุบัน เผยกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2562 กับการขยายธุรกิจไปในตลาดใหม่ พร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนให้องค์กร ตามแนวทางกลุ่มบริษัทอิตัลไทย มองการลงทุนด้าน “พัฒนาคน”

นายสกล เหล่าสุวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรม จำกัด กล่าวว่า บริษัทฯ ได้มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตและระบบจำหน่ายไฟฟ้าขนาดใหญ่, พลังงานทดแทน, งานระบบประกอบอาคารสูง, ระบบสาธารณูปโภคในกลุ่ม ปิโตรเคมี ตลอดจนการสร้างคลังสินค้าและโรงงานขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยการให้บริการจะครอบคลุมทั้งงานออกแบบทางวิศวกรรม, การบริหารโครงการและการก่อสร้าง รวมไปถึงงานบำรุงรักษาภายใต้มาตรฐาน ISO9001:2015, ISO14001:2015 และ OHSAS18001:2007 ทั้งนี้ นอกจากการดำเนินธุรกิจในประเทศแล้ว ยังได้ขยายธุรกิจสู่ประเทศเมียนมาร์ ภายใต้ชื่อ อิตัลไทยวิศวกรรม (เมียนมาร์) อีกด้วย”

“ในเรื่องผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2561 เราคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 45% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยปัจจุบันบริษัทฯ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจำนวน 45 โครงการ คิดเป็นมูลค่างาน 11,000 ล้านบาท และจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2561 ประมาณ 5,889 ล้านบาท

สำหรับกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจในปี 2562 เรามีเป้าหมายสำคัญในการขยายธุรกิจไปในตลาดใหม่ที่เป็น New S-Curve ซึ่งจะเป็นส่วนเพิ่มจากธุรกิจหลักที่กำลังดำเนินอยู่ อาทิ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid), ระบบไฟฟ้าและเครื่องกลที่เกี่ยวข้องกับโครงการคมนาคมและการขนส่ง, งานก่อสร้างโรงงานและระบบสาธารณูปโภคในส่วนของนิคมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ EEC, การก่อสร้างคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ (Automated Warehouse) รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับ Smart Solution ต่างๆ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการขยายธุรกิจและการลงทุนเพิ่มเติมไปยังประเทศกัมพูชา และสปป.ลาว คาดการณ์ว่าในปี 2562 จะมียอดการรับรู้รายได้อยู่ที่ประมาณ 6,100 ล้านบาท ซึ่งจะส่งผลทำให้รายได้ของบริษัทฯ เติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 5% จากปีปัจจุบัน”

นายสกล ยังกล่าวต่อไปอีกว่า “นอกจากกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว อีกปัจจัยหนึ่งที่ทาง บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรมฯ ได้ให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการดำเนินธุรกิจให้ยั่งยืน คือ การมุ่งเป้าไปที่การพัฒนาคน ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย โดยสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง ผ่านการสร้างค่านิยมหลักในการทำงาน หรือ “ITALTHAI Core Values” ให้กับพนักงาน ซึ่งมีด้วยกัน 6 ประการ คือ Listen. Speak. Share. เปิดใจฟัง ตั้งใจพูด พร้อมแบ่งปัน Learn and Grow เรียนรู้ เพื่อเติบโต Create an Impact สร้างผลลัพธ์ที่ดี Do What is Right ทำสิ่งที่ถูกต้อง Bring Fun to Work พกพาความสนุกมาทำงาน และ Never Give Up อย่ายอมแพ้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผ่านการจัดหลักสูตรอบรมในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้เกิดมุมมองใหม่ที่หลากหลายในการสร้างสรรค์ สินค้า บริการ และประสบการณ์ใหม่ๆ สู่ตลาด รวมถึงสอดคล้องกับความต้องการและภาวการณ์เปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น”

“บริษัท อิตัลไทยวิศวกรรมฯ ในฐานะหนึ่งในบริษัทภายใต้กลุ่มบริษัทอิตัลไทย เราจะไม่หยุดอยู่กับความสำเร็จเดิมๆ เราจะพัฒนาคน และองค์กรไปพร้อมกับการเติบโตของธุรกิจ เพื่อให้ได้ความคิด มุมมองและประสบการณ์ที่หลากหลายในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกวันอย่างมั่นคง ด้วยหลักปฏิบัติเพื่อสร้างวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งของกลุ่มบริษัทอิตัลไทย เราเชื่อว่า การลงทุนเพื่อ “พัฒนาคน” เป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยผลักดันให้องค์กรแข็งแกร่งได้” นายสกล เหล่าสุวรรณ กล่าวปิดท้าย