สีสันเมืองไทย

0
8681
image_pdfimage_printPrint

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญชมนิทรรศการแสดงผลงานด้านศิลปะในหัวข้อ “สีสันเมืองไทย”  จาก 2 เวที ซึ่งได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ผลงานจิตรกรรม “นานมี  ไฟน์  อาร์ต อะวอร์ด  ครั้งที่ 8” ของนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป และผลงานวาดภาพ “ออร์ส อะวอร์ด” สำหรับเยาวชน ร่วมชื่นชมแนวคิดและมุมมองของผู้เข้าประกวด ที่ถ่ายทอดความคิด จินตนาการ และความรู้สึกในด้านดีงามและสร้างสรรค์ของเมืองไทย อันมีเอกลักษณ์ทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม สถานที่ท่องเที่ยวอันสวยงาม ตลอดจนอุปนิสัยของคนไทย ผ่านงานศิลปะเพื่อให้เมืองไทยมีสีสันเป็นที่ชื่นชมทั้งของคนไทยและผู้คนทั่วโลก  โดยเฉพาะคนไทยได้ร่วมภาคภูมิใจอันจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับสังคมไทยไปข้าวหน้าอย่างมีความสุข   ผลงานมีการพัฒนาทั้งในรูปแบบ ความคิด การแสดงออก การถ่ายทอดเรื่องราว เทคนิคการสร้างสรรค์ การใช้สี และองค์ประกอบภาพ  สามารถเข้าชมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน  – 28 ธันวาคม 2556  ณ นานมีแกลลอรี  ชั้น 3  อาคารนานมี สาทร สอบถามเพิ่มเติม  02-648-8000  และผู้ที่สนใจภาพสามารถร่วมซื้อผลงานจากการประกวด โดยรายได้จากการจำหน่ายไม่หักค่าใช้จ่าย    นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบทุนสภากาชาดไทย

a