สั่งปิดบริษัททัวร์รายใหญ่ เหตุไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

0
3870
image_pdfimage_printPrint

กรมการท่องเที่ยวออกคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวบริษัททัวร์รายใหญ่ กรณีไม่ดำเนินการตามรายการนำเที่ยว สร้างความเสียหายให้กับบริษัททัวร์รายย่อยและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก โดยมีมูลค่าความเสียหายนับสิบล้านบาท

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า จากกรณีมีบริษัททัวร์รายใหญ่ไม่ดำเนินการตามรายการนำเที่ยว สร้างความเสียหายให้กับบริษัททัวร์รายย่อยและนักท่องเที่ยวกว่า 14 ล้านบาท เมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา กรมการท่องเที่ยว โดยนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ได้ดำเนินการเข้าตรวจสอบสถานประกอบการของบริษัทที่ก่อให้เกิดความเสียหาย รวมทั้งตรวจสอบเอกสารในการประกอบธุรกิจ ตลอดจนออกคำสั่งให้เข้าพบพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย จนนำไปสู่การออกคำสั่งพักใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวของบริษัททัวร์รายดังกล่าว ซึ่งบริษัททัวร์ที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว จะมีผลให้กรรมการผู้จัดการบริษัทไม่สามารถประกอบธุรกิจนำเที่ยวได้อีกเป็นเวลา 5 ปี ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในการคุ้มครองนักท่องเที่ยวให้ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับความคุ้มค่าจากรายการนำเที่ยวในราคาที่เป็นธรรม และป้องกันการเอารัดเอาเปรียบจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวเป็นสำคัญ

อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าวย้ำว่า ขอให้บริษัททัวร์ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงหรือโฆษณาที่ชี้ชวนไว้กับนักท่องเที่ยว ช่วยกันปกป้องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยให้มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความปลอดภัย หากบริษัททัวร์รายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กรมการท่องเที่ยวจะดำเนินการตามกฎหมายขั้นสูงสุดต่อไป และสำหรับนักท่องเที่ยวที่มีแผนเดินทางท่องเที่ยวกับบริษัททัวร์ ขอให้เลือกซื้อทัวร์ที่มีคุณภาพ มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ซื้อทัวร์ที่ราคาต่ำกว่าทุนหรือราคาถูกกว่าเมื่อเทียบกับโปรแกรมนำเที่ยวใกล้เคียงกัน ไม่หลงเชื่อการรับจองโปรแกรมทัวร์ข้ามปีที่ราคาถูกมากเกินไป หรือมีการเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มหลังจองไปแล้ว และต้องจ่ายมัดจำเต็มจำนวน เพราะเสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงและไม่สามารถออกทัวร์ได้จริง

ทั้งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ง่ายๆ ด้วยตนเองทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง