image_pdfimage_printPrint

นายจิโรจ ณ นคร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบ การทดสอบ และการรับรองระบบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาพนักงานบริษัทฯ ประจำปี 2562 จำนวน 93 ทุน เป็นมูลค่าทั้งสิ้น 421,000 บาท ทั้งนี้ เอสจีเอส ประเทศไทย ได้สนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตร-ธิดาพนักงาน บริษัทฯ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 31 ณ บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อเร็วๆ นี้