สถาบันมาตรวิทยา เซ็น MoU แบบออนไลน์กระชับความสัมพันธ์กับสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น

0
394
image_pdfimage_printPrint

นางอัจฉรา เจริญสุข ผู้อำนวยการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ(มว.) พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ (มว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติประเทศญี่ปุ่น หรือ National Metrology Institute of Japan (NMIJ) โดย Dr. USUDA Takashi, Director General, National Metrology Institute of Japan โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง มว. และ NMIJ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้และเพิ่มขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค รวมถึงการประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคตเกี่ยวกับมาตรวิทยา การแลกเปลี่ยนพนักงานและทำงานร่วมกันในด้านมาตรวิทยาเคมีและชีวภาพ

การลงนามครั้งนี้ ทาง มว. ได้นำเสนอผลงานที่สำคัญด้านงานวิจัยและมาตรวิทยาที่ช่วยสนับสนุนมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 ของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา สำหรับ NMIJ ได้นำเสนอความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ และผลงานที่สำคัญ อันเป็นโอกาสดีที่ทำให้ทั้ง 2 ประเทศจะได้พัฒนาความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านมาตรวิทยา เพื่อสนับสนุนประเทศของตนให้มีความเชื่อมั่น และมีประสิทธิภาพสูงสุด ในการให้บริการและเป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป ซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจนี้ ได้จัดขึ้นแบบออนไลน์ ณ อาคารผดุงมาตร มว. จ.ปทุมธานี