ศอช. ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน รับมือโควิด-19

0
119
image_pdfimage_printPrint

ศูนย์อนามัยกลุ่มชาติพันธุ์ ชายขอบ และแรงงานข้ามชาติ (ศอช.) กรมอนามัย ลงพื้นที่ให้คำปรึกษา ข้อเเนะนำด้านสุขอนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อมในการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันโรคในสถานการณ์การเเพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) แก่ครูและนักเรียนศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ในจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดน่าน และจังหวัดตาก จำนวน 281 แห่ง ในระหว่างเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม 2563 โดยได้ดำเนินการผ่านกลไกของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ (กศน.) เพื่อให้เด็กเเละเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ เเละป้องกันโรคในสถานการณ์การเเพร่ระบาดดังกล่าวอย่างรัดกุมและปลอดภัย
นอกจากนี้ยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สาธิต ประกอบด้วย สบู่เหลวล้างมือ ผ้าเช็ดมือ และโปสเตอร์สาธิตการล้างมือ พร้อมฝึกปฏิบัติ โดยการล้างมืออย่างถูกวิธีมี 7 ขั้นตอน ดังนี้ 1. ฝ่ามือถูกัน 2. ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว 3. ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว 4. หลังนิ้วมือถูฝ่ามือ 5. ถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบด้วยฝ่ามือ 6. ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ และ 7. ถูรอบข้อมือ ที่สำคัญควรหมั่นล้างมือด้วยสบู่และน้ำ ทำทุกขั้นตอน 5 ครั้ง สลับกันทั้ง 2 ข้าง นานอย่างน้อย 20 วินาที เพื่อมือที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ