ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธ์พื้นที่ เกษตรกรรายใหม่

0
685
image_pdfimage_printPrint

วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 นายพันลภ เอี่ยมสวัสดิ์ เกษตรอำเภอแก่งกระจาน มอบหมาย นายณรงค์ศักดิ์ สินเหลือ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธ์พื้นที่ เกษตรกรรายใหม่ ในพื้นที่ หมู่ 6,7,9 และ หมู่ 10 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี