ร่วมรับฟังเสวนา หัวข้อ ของดี วิถีถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

0
1089
image_pdfimage_printPrint

ฟรี!! เน้นย้ำว่าฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้ารับฟัง

ขอเชิญผู้สนใจการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติ เข้าร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และธรรมชาติกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2

การเสวนา หัวข้อ ของดี วิถีถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

ประเด็นเสวนา

  • การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนของแต่ละจังหวัด
  • การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียงภายในจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
  • แนวทางในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
  • ความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยว
  • ปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อน แหล่งท่องเที่ยว/ชุมชน แนวทางแก้ไขปัญหา

ผู้ร่วมเสวนา

  • ดร.กฤษณ ดาราเรือง จากมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา จังหวัดนครสวรรค์
  • วิทยากรจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชร : นางสาวภาณุมาศ เรืองชัยศิวเวท ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนเทศบาลเมืองกำแพงเพชร
  • วิทยากรจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร : ดร.กมลลักษณ์ ธนานันต์เมธี ประธานชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวย่านเก่าวังกรด
  • วิทยากรจากชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดอุทัยธานี : ดร.จักรกฤช ศีลาเจริญ นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดอุทัยธานี
  • ดร.ประคอง สายจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

สถานที่: โรงแรม โฟร์ทูซี เดอะซิค โฮเทล นครสวรรค์

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

สมัครเข้ารับฟังได้ที่: Facebook Fanpage การท่องเที่ยวกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2