รพ.บางมด มอบชุดตรวจโควิดแรพิดเทสต์ ให้ รพ.จุฬาลงกรณ์ และ รพ.ตำรวจ เพื่อการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อ

0
8218
image_pdfimage_printPrint

นพ. เทวเดช อัศดามงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลบางมด มอบชุดตรวจโควิด-19 ประเภทแรพิดเทสต์ (Rapid Test) ให้กับบุคลากร คณาจารย์ และนิสิตคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีฯ เป็นตัวเเทนรับมอบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังส่งมอบอีก 200 ชุด ให้กับโรงพยาบาลตำรวจ เพื่อการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อในพื้นที่เสี่ยงสำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)