มบส. ร่วมกับเครือข่ายสมุนไพรหางนาคและห้าชาติพันธุ์ร่วมวิจัยและพัฒนาภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทย

0
677
image_pdfimage_printPrint

ผศ.ดร.ลินดา เกณฑ์มา อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา นำคณาจารย์สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยและบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับภาคีเครือข่าย ศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดสุพรรณบุรี สถานีพัฒนาที่ดิน กรมวิทยาศาสตร์ข้าวชาวนา โรงเรียนสระยายโสมวิทยา เครือข่ายสมุนไพรหางนาค และห้าชาติพันธุ์ ของอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการถ่ายทอดผลงานวิจัยการพัฒนารูปแบบการจัดการภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร