ภารกิจประกันสังคม เพื่อมอบโอกาส และคุณภาพชีวิตผู้ประกันตนทุพพลภาพ

0
382
image_pdfimage_printPrint

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จ.สงขลา ร่วมลงพื้นที่ จ.ระนอง มอบสุข ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ประจำปี 2560 ชูภารกิจหลักพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ประกันตนทุพพลภาพ และเป็นหน่วยงานกลางประสานสถานประกอบการ สร้างโอกาส สร้างชีวิตใหม่แก่ผู้พิการภายใต้สิทธิประกันสังคม
นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการมอบสุขผู้ประกันตนทุพพลภาพประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สำนักงานประกันสังคมจัดทำขึ้นเพื่อติดตามคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุพพลภาพทั่วประเทศ โดยในปีนี้ ตั้งเป้าไว้ที่จำนวน 60 ราย และในแต่ละครั้งของการลงพื้นที่ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ประกันสังคมจะนำของใช้จำเป็นมอบให้แก่ ผู้ทุพพลภาพ รวมถึงลงพื้นที่ร่วมกับนักกายภาพบำบัดจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานเพื่อประเมินความพร้อมทางกายภาพของผู้ทุพพลภาพที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ เพื่อส่งต่อเข้ารับการบำบัด ฟื้นฟูในศูนย์ฯ ต่อไป
การลงพื้นที่ จ.ระนอง ได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน 3 ราย ประกอบด้วย 1.นายเถลิงศักดิ์ จันทร์ชุ่ม ทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุโดนรถเฉี่ยวชน 2.นายนพดล กองแก้ว ทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ และ 3.นายเฉลิมพร กล้าศึก ทุพพลภาพเนื่องจากอุบัติเหตุจากการทำงาน จนแขนขาด 2 ข้าง ซึ่งกรณีนายเฉลิมพร เป็นผู้ทุพพลภาพที่เคยเข้ารับการฟื้นฟูจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน จนมีพัฒนาการที่ดีขึ้น โดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ทางสำนักงานฯ ได้ประสานงานไปยังสถานประกอบการภาคเอกชน เพื่อเตรียมติดต่อรับตัวนายเฉลิมพรเข้าทำงาน นับว่าเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกันตนทุพพลภาพ ที่จะได้ใช้สมรรถภาพที่มีอยู่เพื่อพัฒนาตนเองและครอบครัวได้ ตรงกับความมุ่งหวังสำคัญของสำนักงานประกันสังคม ที่มุ่งหวังให้ผู้ประกันตนทุพพลภาพ ได้รับโอกาสและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับสิทธิอย่างเข้าถึง เท่าเทียม ตลอดชีวิต