พรีม่าจัดสัมมนา “ดูแลตนเอง เพื่อกระดูกแข็งแรง” สำหรับประชาชนที่สนใจโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

0
123
image_pdfimage_printPrint

สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) ร่วมกับสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ ในหัวข้อ “ดูแลตนเอง เพื่อกระดูกแข็งแรง” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ใน วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2556 เวลา 12.00-15.00 น. ณ สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ อาคารแพทย์โกศล ตรงข้ามวัดธาตุทอง (สถานีรถไฟฟ้าเอกมัย) ถนนสุขุมวิท

การสัมมนาครั้งนี้ คณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในสาขาต่างๆ อาทิ รศ.พญ. สุขจันทร์ พงษ์ประไพ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู  พ.อ.รศ.นพ.ทวี ทรงพัฒนาศิลป์ แพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์และพญ. สุพรรณิการ์ เจริญ  อายุรแพทย์ทางโรคต่อมไร้ท่อ ได้ให้เกียรติมาบรรยายในหัวข้อ “ดูแลตนเอง เพื่อกระดูกแข็งแรง” ควบคู่ไปกับการฝึกปฏิบัติ “โยคะ เพื่อกระดูกแข็งแรง” กับคุณสุมิตตรา ระงับภัย เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่ง (จำนวนจำกัด ภายในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2556):

 

  • สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยฯ โทรศัพท์  02-391-0400 หรืออีเมล์ tmwa2495@hotmail.com
  • ชมรมรักษ์กระดูก ภายใต้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ  โทรศัพท์ 02-241-7933 หรืออีเมล์ topfsecretariat@gmail.com
  • สมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ (พรีม่า) โทรศัพท์ 02-619-0234-6 ต่อ 43 หรืออีเมล์ tawiga@prema.or.th