ผู้บริหาร The Cube Condo ต้อนรับผู้บริหาร CPAC เครือ SCG

0
1093
image_pdfimage_printPrint

คุณวิชิต อำนวยรักษ์สกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณวีรยุทธ พูนลาภพาณิชย์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และทีมวิศวกรโครงการ The Cube Condominium บริษัท คิวบ์ เรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ต้อนรับ คุณชฤมภณ อาทิตย์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ กิจการ CPAC กรุงเทพ คุณสุรพงษ์ ผิวผ่อง (ขวาสุด) Area Executive Manager และคณะ บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง จำกัด (CPAC) เครือบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (SCG) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมกิจการ และหารือร่วมกันพัฒนาสินค้าและบริการตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility – CSR) ของทั้ง 2 บริษัท โดยคำนึงถึงคุณภาพสินค้า สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยจะนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพของ CPAC และ SCG รวมทั้งพลังงานสะอาดอย่างโซล่าเซลล์ (Solar Cell) และการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) โดยผ่านกระบวนการจัดการแล้ว มาใช้กับงานก่อสร้างของบริษัท อาทิ โครงการคอนโดมิเนียม ทาวน์โฮม และโฮมออฟฟิส ให้ไปในทิศทางเดียวกับนโยบายและเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับชาติ (Sustainable Development Goals – SDGs) ของสหประชาชาติ (The United Nations – UN) ณ สำนักงานใหญ่ เมื่อเร็ว ๆ นี้