ประธานฯ สหประกันชีวิตรับรางวัลระฆังทอง บุคคลแห่งปี

0
288
image_pdfimage_printPrint

 

ดร.ศุภชัย  ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) รางวัลเพื่อคนไทยและสังคมไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมดีเด่น ประเภทธุรกิจและบุคคล โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานเกียรติบัตร และมี ฯพณฯพลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ “ระฆังทอง” ณ กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2555

ดร.ศุภชัย  ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าต้องขอขอบคุณสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.) ที่ได้มองเห็นความสำคัญ เพราะที่ผ่านมาก็ทำงานไปตามปกติ การที่ สว.นท.มอบรางวัลให้ในครั้งนี้ ถือเป็นกำลังใจให้กับคนทำงาน ทำให้คิดว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นได้เดินมาถูกทางแล้ว และพร้อมที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

สำหรับรางวัล ระฆังทองนั้นจัดโดยสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท.)เพื่อมอบให้กับบุคคลและองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม ประกอบคุณงามความดีและมีผลงานดีเด่น เป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดี ควรที่จะได้รับการยกย่อง ชมเชย สนับสนุนและเสริมสร้างกำลังใจ เพื่อเป็นบุคคลตัวอย่างที่จะจรรโลงให้สังคมน่าอยู่อย่างสงบสุข รวมทั้งเพื่อเป็นเกียรติและกำลังใจสำหรับตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.