ประกาศผลนิสิตเก่าดีเด่น นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ

0
391
image_pdfimage_printPrint

รศ.ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และนายกิตติพงศ์ ทุมวิภาต นายกสมาคม นิสิตเก่า นิเทศ จุฬาฯ ร่วมกันเป็นประธานมอบรางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ได้แก่ รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ,คุณอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ,คุณวราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี ,คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ,รศ.ดร.วิลาสินี อดุลยานนท์ ,คุณสุภิญญา กลางณรงค์  ในงานคืนสู่เหย้า นิเทศ จุฬาฯ ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย     เมื่อเร็ว ๆ นี้

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.