บุคลากรสาธารณสุขหลากรุ่น หลายสถาบัน ชวนคุยออนไลน์ ระดมสมองฝ่าโควิด-19 บอกต่อความรู้สู่สังคม

0
8766
image_pdfimage_printPrint

การส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผนึกกำลังของสหวิชาชีพด้านสุขภาพทั้งคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม ในระดับประเทศและระดับภูมิภาคเพื่อควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่หรืออุบัติซ้ำ รวมถึงโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เป็นภารกิจที่เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ THOHUN (Thailand One Health University Network) ยึดมั่นปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาเกือบ 10 ปีนับแต่ก่อตั้งเครือข่ายเมื่อปี 2555

เป็นที่รู้กันว่า ในขณะนี้ทั่วโลกกำลังประสบกับปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่สั่นคลอนความมั่นคงทางสุขภาพ และยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายได้ในอนาคตอันใกล้ ในสถานการณ์เช่นนี้ การยึดมั่นในความรู้ที่ถูกต้องและมีหลักฐานอ้างอิงเป็นสิ่งที่ THOHUN ใช้เป็นรากฐานในรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และเชื้อกลายพันธุ์ แม้กระทั่งข้อกังขาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน วันนี้ THOHUN จึงขยายบทบาทจากการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างเครือข่ายนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา สู่การริเริ่มกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบการเสวนาออนไลน์ “One Health in the Virtual Park” เพื่อกระจายความรู้ ความเข้าใจสู่สาธารณชนวงกว้าง

ผศ.ดร.แสงเดือน มูลสม ผู้ประสานงานเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย (THOHUN) กล่าวว่า “ในตอนแรก เราตั้งใจที่จะจัดกิจกรรม One Health in the Park ซึ่งเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางสุขภาพ ระหว่างคนในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุขในสวนสาธารณะสักแห่ง ด้วยบรรยากาศเป็นกันเอง และมีเนื้อหาที่ไม่ซับซ้อน เพื่อให้เข้าถึงประชาชนทั่วไปที่มาพักผ่อน และออกกำลังกายที่สวนมาร่วมฟัง และซักถามข้อสงสัยได้ แต่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นมา เราเลยจำเป็นต้องเปลี่ยนการพูดคุยจากในสวนจริง ๆ มาเป็นสวนแบบ virtual แทน กลายเป็น One Health in the Virtual Park โดยที่เราตั้งใจจะเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกในปลายเดือนกรกฎาคมนี้เลย และดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก ๆ เดือน”

กิจกรรมเสวนาออนไลน์ One Health in the Virtual Park จะจัดขึ้นเดือนละครั้ง เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไป โดยหัวข้อการเสวนาในครั้งแรกคือ “วัคซีน COVID-19 ในดวงใจ และวัคซีนที่เป็นไปได้ในสถานการณ์และบริบทของประเทศไทย” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคมนี้ เวลา 13.30 – 15.00 น. ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจ THOHUN ผู้ที่สนใจสามารถร่วมรับชมและรับฟังได้ฟรี

ผศ.ดร.แสงเดือน มูลสม กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมเสวนาที่จัดขึ้นนี้ THOHUN ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแวดวงการแพทย์และสาธารณสุขจากหลายสถาบัน โดยในการเสวนาครั้งแรก ก็ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประตาป สิงหศิวานนท์ นักระบาดวิทยา และผู้ประสานงานของ SEAMEO TROPMED Network ศ.นพ.อนุชา อภิสารธนรักษ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.พาหุรัตน์ คงเมือง ทัยสุวรรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารความเสี่ยง ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค ผศ.ดร.ป๋วย อุ่นใจ นักวิจัยชีวฟิสิกส์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้เขียนหนังสือ Vaccine War สมรภูมิวัคซีนโควิด-19 ดร.เอกราช สมบัติสวัสดิ์ นักวิจัยรุ่นใหม่ด้านสาธารณสุข วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคุณยุทธนา หอมเกตุ ผู้ปฏิบัติงานรุ่นใหม่ด้านสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุข อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่บุคลากรด้านสาธารณสุขหลายรุ่นจากหลายองค์กรจะได้มาแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองใหม่เพื่อสาธารณประโยชน์

กิจกรรมเสวนานี้จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง โดย ผศ.ดร.แสงเดือน มูลสม จะเป็นผู้ดำเนินการเสวนา ร่วมกับคุณนิธิ วติวุฒิพงศ์ หนึ่งในแอดมินเพจ PERCEPTiA ที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 สู่สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง และยังเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการถ่ายทอดสดกิจกรรมเสวนา “One Health in the Virtual Park” ครั้งนี้ด้วย

ผู้ที่สนใจรับชมกิจกรรมเสวนา “One Health in the Virtual Park” สามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเฟซบุ๊กเพจ THOHUN ที่ https://www.facebook.com/NCOTHOHUN และเพจ PERCEPTiA ที่ https://www.facebook.com/page.perceptia เพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสด หรือกดแจ้งเตือนกิจกรรมได้ที่ https://fb.me/e/10bg6NASk