ท่องวิถี 4 มรดกโลก

0
1170
image_pdfimage_printPrint

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดงานแถลงข่าว“ท่องวิถี 4 มรดกโลก” โครงการเปิดประตูเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยง 4 มรดกโลกเพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ให้กับภาคเหนือและสร้างการรับรู้ถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแก่เส้นทาง 4 มรดกโลกโดยนำเสนอเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์บนเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงแหล่งมรดกโลก 4 กลุ่ม พระนครศรีอยุธยา ศรีเทพ สุโขทัย หลวงพระบาง ทั้งในเชิงประวัติศาสตร์ อารยธรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เห็นภาพรวมแห่งการเป็นอารยรรมเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ของดินแดนสุวรรณภูมิ และสัมผัสกับมิติของการท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของตน โดยได้รับเกียรติจากนายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมด้วยนายยชญ์สุธา วิชัยธนพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดเพชรบูรณ์ และนายธนิต จิตละมัย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องสุขุมวิท 2-3 ชั้น C โรงแรมแกรนด์เซนเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล 21