งานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561(TAPA 2018)

0
1520
image_pdfimage_printPrint

TAPA 2018…นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เปิดงานแสดงสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วน อะไหล่ยานยนต์ และอุปกรณ์ตกแต่ง 2561 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย (TAPMA) และสนับสนุนโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อเป็นการตอกย้ำความโดดเด่นของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในเอเชีย ที่กำลังก้าวสู่ระดับโลก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้

ในภาพจากซ้าย :

  1. นายสมโภชน์ ชินะกานนท์ ประธานสมาคมผู้ค้าอะไหล่วรจักร
  2. นางอัชณา ลิมป์ไพฑูรย์      นายกสมาคมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ไทย
  3. นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  4. นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์
  5. นายสุพพัต อ่องแสงคุณ      รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รักษาการตำแหน่งที่ปรึกษาการพาณิชย์
  6. นายณัฐวัฒน์ บุญวรเศรษฐ์ นายกสมาคมผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์และอะไหล่ทดแทนไทย
  7. นายชนาธิป สุรชัยสิทธิกุล นายกกิตติมศักดิ์สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย

 

* * * * * * * * * *

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ditp.go.th, www.tapafair.com หรือโทรสายตรงการค้าระหว่างประเทศ 1169