ค้นพบสุขภาพชีวิตที่ดีที่สุดของคุณในงาน Personalized, the perfect you

0
286
image_pdfimage_printPrint

ค้นพบสุขภาพชีวิตที่ดีที่สุดของคุณในงาน “Personalized, the perfect you”
สุขภาพดีได้ใน lifestyle ที่เป็นคุณ

รับสิทธิ์ Complimentary โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ Exclusive มูลค่า 14,500 บาท

▶ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
ณ BRM Medical Club ชั้น 14 อาคารชลันต์ทิพย์ บางรัก
เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

▶ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: http://bit.ly/registration_BRM

โปรแกรมตรวจสุขภาพแบบ Exclusive ที่ BRM Medical Club

1) การตรวจระบบการทำงานของร่างกาย โดยใช้สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งสามารถประมาลผลได้อย่างละเอียดมากกว่า 80% เพื่อวินิจฉัย แนะนำ รวมทั้งวางแผนในการป้องกันและดูแลสุขภาพ

ข้อดี
– สามาถวิเคราะห์ ประเมิน เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาสุขภาพในอนาคต
– สามารถเช็คประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะ และระบบต่างๆ ในร่างกายทุกระบบได้มากถึง 41 ระบบ

2) การตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือด เพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว น้ำเลือด รวมทั้งสิ่งผิดปกติในเลือด ซึ่งจะสะท้อนถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกาย ซึ่งการตรวจจะมี 5 หมวดหลักดังนี้
– WBC เป็นการตรวจหาค่าอักเสบของร่างกาย
– BRC เป็นการตรวจเซลล์เม็ดเลือดแดง ซึ่งเซลล์เม็ดเม็ดเลือดแดงจะมีหน้าที่ขนส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย
– PLT เป็นการตรวจค่าเกร็ดเลือด ซึ่งมีหน้าที่ในการช่วยหยุดยั้งการไหลของเลือด
– HGB เป็นการตรวจค่าโมเลกุลโปรตีนภายในเม็ดเลือดแดง ซึ่งตัวนี้จะมีหน้าที่จับกับออกซิเจน เพื่อนำออกซิเจน ไปหล่อเลี้ยงอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกาย
– IG เป็นการตรวจค่าการแบ่งตัวของเม็ดเลือดขาว

3) การตรวจ ABI หรือการตรวจสมรรถภาพการไหลเวียนของเลือดแดงส่วนปลาย หรือการตรวจวัดความแข็งตัวของหลอดเลือด

ประโยชน์ของการตรวจ ABI
– เป็นการตรวจดูการอุดตันของหลอดเลือด แดงและความยืดหยุ่นของหลอดเลือด
– ใช้ในการช่วยวินิจฉัยหรือค้นหาโรคหลอด ที่มักพบบ่อยร่วมกับการอุดตันใน หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจและสมอง
– การตรวจนี้สามารถนําไปสู่การค้นหาโรค สําคัญอื่นๆ ได้ เช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ หรือโรคหลอดเลือดสมองตีบ

▶ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่: http://bit.ly/registration_BRM