คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19”ช่วยเหลือชุมชน

0
43
image_pdfimage_printPrint

สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี ได้จัดโครงการ “ปันน้ำใจสู้ภัยโควิด 19 จากชาวคณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีนบุรี” เพื่อเป็นการบรรเทาและช่วยเหลือชุมชนที่อยู่โดยรอบตามนโยบายของมหาวิทยาลัยเป็นความร่วมมือจากอาจารย์และบุคลากรในคณะ นักศึกษาศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า รวมทั้งภาคเอกชนหลายบริษัท อาทิ บริษัทซีพีไอไรซ์ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด บริษัทStar cannery จำกัดผู้ผลิตปลากระป๋อง ตราปาปี้(PaPi) บริษัทไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)และบริษัทซันฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด เป็นต้น
ภายใต้โครงการนี้ คณะอุตสาหกรรมเกษตรเน้นจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อส่งมอบให้กับชุมชน โดยเน้นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสามารถบริโภคได้ทันที และเก็บไว้รับประทานได้นานหลายวัน ดังนั้นจึงเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาอาศัยหลักการทำงานร่วมกันของกระบวนการต่างๆ(Hurdle technology) จำนวน 3 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่
1. น้ำพริกปลาป่น ซึ่งเลือกวัตถุดิบหลักเป็นปลานิลจากสหกรณ์ประมงนิคมบ้านสร้างพัฒนาปราจีนบุรี จำกัด โดยนำมาแปรรูปนึ่งให้สุก ขูดเอาเฉพาะส่วนเนื้อมาทอดให้แห้งฟู นำมาคลุกผสมกับสมุนไพร ได้แก่ พริกแห้ง หอมเจียว กระเทียมเจียว และน้ำมะขามเปียก จากนั้นนำเข้าตู้อบลมร้อนเพื่อไล่น้ำมันซึ่งจะทำให้น้ำพริกมีลักษณะแห้ง ไม่อมน้ำมันและเก็บได้นาน2. น้ำพริกกะปิปลาทูส่วนผสมประกอบด้วย กะปิ น้ำตาลปี๊บ พริกสดน้ำมะนาวและกระเทียม และเพิ่มความพิเศษโดยการผสมเนื้อปลาทูนึ่งที่นำไปคั่วจนฟูเพื่อเป็นการเสริมคุณค่าสารอาหารโปรตีน และ3.พะแนงไก่บรรจุกระป๋องพัฒนาเข้มข้นด้วยเครื่องแกงสมุนไพร และใช้กระบวนการฆ่าเชื้อระดับสเตอริไลซ์ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความปลอดภัยและมีอายุการเก็บที่นาน
นอกจากนี้คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ดำเนินการผลิตแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ สูตรความเข้มข้นเอทานอล 75% ทั้งชนิดสเปรย์และเจล เพื่อแจกจ่ายให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในเขตชุมชนตำบลเนินหอม และตำบลเนินบาก อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรีทั้งนี้จะมีการแจกจ่ายสิ่งของทั้งหมด 3 ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน พ.ศ. 2563 โครงการนี้คาดว่าจะมีชาวบ้านที่เข้าร่วมรับสิ่งของไม่ต่ำกว่า 500 ครัวเรือน ซึ่งน่าจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือชาวบ้านให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในช่วงวิกฤตินี้อีกระดับหนึ่ง
ท่านใดหรือหน่วยงานใดสนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อเข้ามาที่ ศูนย์วิจัยอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี โทรศัพท์ อาจารย์ ดร.พนิดา เรณูมาลย์ โทร. 099-2619-990
ขวัญฤทัย ข่าว-ภาพ