ขอเชิญผู้ประกันตน รพ.หัวเฉียว ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

0
436
image_pdfimage_printPrint

โรงพยาบาลหัวเฉียว ขอเชิญชวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้ที่สถานพยาบาลที่ท่านเลือก โดยโรงพยาบาลหัวเฉียวให้บริการด้วยวัคซีน 4 สายพันธุ์ใหม่ล่าสุด (Southern Strain) ตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
ทั้งนี้การรับวัคซีนป้องไข้หวัดใหญ่ ร่วมกับ วัคซีนไวรัสโคโรนา (COVID-19) ให้ปลอดภัย คือ ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ เว้นระยะห่าง 2 สัปดาห์ ก่อนหรือหลังการรับวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ จุดลงทะเบียนตรวจสุขภาพ คลินิกประกันสังคม โทร. 0-2223-1351 ต่อ 5220