การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยไม่ใช่เรื่องปกติ รพ.หัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจและแพ็กเกจฮอร์โมนรักษา

0
9282
image_pdfimage_printPrint

         การเข้าสู่วัยหนุ่มสาวก่อนวัยไม่ใช่เรื่องปกติ แต่เป็นเรื่องที่พ่อแม่ต้องใส่ใจและเข้าใจ เพราะการที่เด็กเข้าวัยหนุ่มสาวก่อนวัยอาจส่งผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ รวมถึงจะมีการผลิตฮอร์โมนเพศเร็วกว่าปกติ และส่งผลต่อความสูงได้

        ศูนย์แม่และเด็ก โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดโปรแกรมตรวจภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย และแพ็กเกจฮอร์โมนรักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลินิกเด็ก โทร. 02-223-1351 ต่อ 3270