กรมการท่องเที่ยวจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมืองหัวหิน รณรงค์ “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” รับเทศกาลสงกรานต์

0
912
image_pdfimage_printPrint

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รวมพลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเมืองหัวหิน จัดกิจกรรมรณรงค์ “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” รับเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเทศบาลเมืองหัวหินและ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงผู้ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ ทั้งผู้ให้บริการแท็กซี่ รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสามล้อ ร่วมกันรณรงค์เรื่องความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์สายด่วนกรมการท่องเที่ยว หมายเลข 0-2401-1111 แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ

นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายมนตรี ชูภู่ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมกันเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” โดยมีผู้บริหารกรมการท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองหัวหิน และตัวแทนผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงผู้ให้บริการด้านการขนส่งสาธารณะ ทั้งผู้ให้บริการแท็กซี่ รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสามล้อในเมืองหัวหิน เข้าร่วมกิจกรรม ณ สถานีรถไฟหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นางสาวพิตรจิรา มณีเนตร รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายและการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ ทำให้แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งประสบปัญหาในการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีจำนวนมากส่งผลให้การดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวอาจทำได้ไม่ทั่วถึง

กรมการท่องเที่ยว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเดินทางกลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยซ้ำอีก จึงได้จัดกิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” ร่วมกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว พร้อมทั้งแนะนำนักท่องเที่ยวให้รู้จักป้องกันตนเองจากความไม่ปลอดภัย ในรูปแบบต่าง ๆ ที่อาจแฝงมาในระหว่างเดินทางท่องเที่ยว รวมถึงเชิญชวนผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวให้ปลอดภัยตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย อันจะเป็นการส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัย เป็นธรรม และยั่งยืนอย่างแท้จริง

นอกจากการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวแล้ว กรมการท่องเที่ยวยังได้ร่วมรณรงค์และเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตระหนักถึงการท่องเที่ยวแบบรับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ อีกด้วย

ด้านรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน กล่าวว่า หัวหิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมทั้งจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ เนื่องจากเป็นเมืองตากอากาศชายทะเลใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาขับรถประมาณ 2-3 ชั่วโมงเท่านั้น นอกจากจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงหลากหลายรูปแบบ เมืองหัวหินยังมีที่พัก รีสอร์ต และโรงแรมชั้นนำมากมาย ทั้งในโซนตัวเมืองหัวหิน ริมทะเล หรือบริเวณเขาเต่า และเขาตะเกียบ ทั้งยังสามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี จึงถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีเสน่ห์และสมบูรณ์แบบอีกแห่งหนึ่งในปัจจุบัน

กิจกรรม “ท่องเที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกที่” ที่กรมการท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันนี้ เป็นกิจกรรมรณรงค์เพื่อความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้ ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลเดินทางมาท่องเที่ยวในหัวหิน รวมทั้งประชาชนอีกจำนวนมากที่ใช้เส้นทางผ่านอำเภอหัวหินเพื่อกลับบ้านในช่วงเทศกาล

ดังนั้นเทศบาลเมืองหัวหินและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นที่พัก ร้านค้า ร้านอาหาร รวมไปถึงผู้ให้บริการด้านการขนส่ง ทั้งผู้ให้บริการแท็กซี่ รถสองแถว มอเตอร์ไซค์รับจ้าง และสามล้อ ในเมืองหัวหินจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย และประชาสัมพันธ์ สายด่วนกรมการท่องเที่ยว หมายเลข 0-2401-1111 แก่นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติในครั้งนี้