กรมการท่องเที่ยวกวดขันรับสงกรานต์ สร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยว แนะตรวจสอบใบอนุญาตบริษัททัวร์และไกด์ทางเว็บไซต์

0
3689
image_pdfimage_printPrint

กรมการท่องเที่ยวลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ รับเทศกาลสงกรานต์ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยว และความไม่เป็นธรรม สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว พร้อมแนะนำนักท่องเที่ยวตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยว่า “จากการประเมินตัวเลขนักท่องเที่ยวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายนนี้ จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 525% จากปีที่ผ่านมา คิดเป็นสัดส่วน 58% ของจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปี 2562 กรมการท่องเที่ยวจึงได้เตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว โดยลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและการปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ จะบูรณาการ
การทำงานร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ในการกำกับดูแลการทำงานของผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ทั่วประเทศ”

ซึ่งล่าสุด อธิบดีกรมการท่องเที่ยวได้มอบหมายให้ นายบุญเสริม ขันแก้ว รองอธิบดีกรมการท่องเที่ยว ในฐานะนายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กลาง นำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่บริเวณพระบรมมหาราชวังและถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร ร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว เพื่อตรวจการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์และผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวในพื้นที่ตามกฎหมายธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ไม่ให้มีการทำงานที่ผิดกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่พบว่าภาพรวมการท่องเที่ยว ณ พระบรมมหาราชวัง และบริเวณถนนข้าวสาร มีความคึกคัก มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวจำนวนมาก

“กรมการท่องเที่ยว มุ่งเน้นมาตรการดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการแนะนำการพิจารณาเลือกซื้อทัวร์ นักท่องเที่ยวสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง ทางเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว www.dot.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง” อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กล่าว