ZERO HERO ผนึกกำลังองค์กรระดับโลกและเอกชนไทย เปิดตัวโครงการแก้ปัญหาขยะ

0
333
image_pdfimage_printPrint

ขยะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อระบบนิเวศ นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยประสบวิกฤตการณ์ด้านปริมาณขยะมากกว่า 74,000 ตันต่อวัน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในส่วนของคนทิ้งขยะ การจัดเก็บและกำจัดไม่ถูกต้อง ส่งผลให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีปริมาณขยะพลาสติกในทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก
คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาโครงการ Thailand zero waste เปิดเผยว่า กิจการเพื่อสังคมซีโร่ ฮีโร่ ได้ร่วมมือกับองค์กรหลายแห่ง อาทิ องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) องค์กร Professional Association of Diving Instructors (PADI) เซ็นทรัลกรุ๊ป ยูนิลิเวอร์ เน็ทเวิร์ค และโครงการ สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย (Chula Zero Waste) รวมทั้งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อรณรงค์เรื่องการลดปริมาณขยะ และกระตุ้นความคิดในการช่วยกันลดปริมาณขยะโลกและเห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
“ปัญหาขยะ เป็นปัญหาที่เร่งด่วนมากไม่ควรนิ่งนอนใจ โครงการนี้มุ่งหวังชักชวนให้คนไทยทุกคนร่วมมือกันลดปัญหาขยะให้น้อยลง ไม่ใช่เพียงแต่ตระหนักถึงปัญหาที่มีกระทบต่อชีวิต ประเทศ และทั่วโลกเท่านั้น แต่ถึงเวลาที่ต้องลงมือลดปริมาณขยะอย่างจริงจัง มิเช่นนั้นเมื่อระยะเวลาผ่านไปอีกประมาณ 12 ปี ปัญหานี้อาจจะไม่สามารถแก้ไขได้”
โครงการจะมีกิจกรรม เพื่อรณรงค์ตลอดทั้งปี เช่น
• กิจกรรมสัมมนาโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจากทั่วโลก มาร่วมแบ่งปันความคิดและวิธีการแก้ปัญหาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ ในการลดประมาณขยะที่ก่อปัญหาให้ โลกในปัจจุบันนี้
• กิจกรรมวิ่งรอบโลก ให้โลกเราสวย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือโลก
• กิจกรรม Save The Ocean โดยรวมกับศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานศิลปะเพื่อสะท้อนจิตสำนึก ที่ประชาชนมีต่อขยะ ทั้งผลเสียต่อสุขภาพตัวเอง และผลกระทบต่อธรรมชาติ
————–
รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ email: zeroworldcampaign.thailand@gmail.com