“Thailand International TRUCK SHOW 2017” งานมหกรรมแสดงรถบรรทุกเพื่อการขนส่ง ขานรับการรวมประชาคมอาเซียน

0
261
image_pdfimage_printPrint

Print

จากความสำเร็จของงาน “Thailand International TRUCK SHOW 2015 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำกัด และ บริษัท พาราบ๊อกซ์ จำกัด ผู้จัดงาน เดินหน้าเต็มที่กับ “Thailand International TRUCK SHOW 2017 (TTS 2017) งานแสดงสินค้าด้านโลจิสติกส์รถบรรทุก และการขนส่งทางรถบรรทุกของภูมิภาคอาเซียน โดยยึดประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางโลจิสติกส์แห่งอาเซียน
TTS 2017 หรือ “งานมหกรรมรถบรรทุกนานาชาติ ประเทศไทย 2560 ” ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 1 – 2 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย อิมแพ็ค เมืองทองธานี ด้วยแนวคิด “Move Forward with ASEAN Truck Logistics” “ก้าวสู่ยุคใหม่ของการขนส่งทางรถบรรทุกของภูมิภาคอาเซียน ยกระดับโลจิสติกส์ของภูมิภาคให้ดียิ่งขึ้น”
เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งโลจิสติกส์แห่งอาเซี่ยนอย่างแท้จริง ทางคณะผู้จัดงานยังจัดให้มีกิจกรรม “สัปดาห์โลจิสติกส์ 2560” เกิดขึ้นภายในงาน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องในด้านโลจิสติกส์ และการขนส่งทั้งจากในประเทศไทย, ญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีควบคู่ปฏิบัติในด้านโลจิสติกส์ อาทิ การจัดประชุมสัมมนาเชิงวิชาการในหัวข้อที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน ประเด็นที่น่าจับตามองอย่างทิศทางโลจิสติกส์ ตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจด้านโลจิสติกส์ มาตรฐานความปลอดภัยของการขับขี่รถบรรทุกเป็นต้น
ทั้งนี้บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล จำกัด ในฐานะคณะกรรมการจัดงาน ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเป็นผู้มีความชำนาญในด้านการจัดการ การวางแผนและติดตั้งงานแสดงสินค้าต่างๆ ด้านบริษัท พาราบ๊อกซ์ จำกัด ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดงานแสดงสินค้าต่างๆ มากมาย ส่งผลให้งานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนการจัดงานต่างหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ สำนักงานส่งเสริมการประชุมและจัดนิทรรศการ (TCEB), สหพันธ์การขนส่งทางรถบรรทุกแห่งอาเซียน (ATF), กรมการขนส่งทางบก, สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน, สถาบันยานยนต์, JETRO Bangkok รวมถึงหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ด้วย ความร่วมมือจากทางประเทศญี่ปุ่น อาทิ สถานฑูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย, JETRO, Japan Trucking Association, Japan Packaging Institute, Japan Material Handling Society และ Japan Pallet Association เป็นต้น
สำหรับงาน TTS 2017 ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2560 นับว่าเป็นงานแสดงสินค้าด้านการขนส่งรถบรรทุก ที่ครอบคลุมไปถึงด้านการขนย้ายสินค้า การบรรจุภัณฑ์และการจัดการต่างๆ ด้านโลจิสติกส์ ก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านธุรกิจต่อทั้งผู้เข้าร่วมจัดแสดงงานและผู้เข้าชมงาน โดยคาดว่าจะมีผู้สนใจร่วมแสดงสินค้ามากกว่า 100 บริษัท และมีผู้ชมงานตตลอดทั้ง 3 วันประมาณ 10,000 คน ซึ่งทุกองค์ประกอบจะมีส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทางรถบรรทุกให้ดีขึ้น

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
บริษัท นิชิโอะ เร้นท์ ออล (ประเทศไทย) จำกัด
หมายเลขโทรศัพท์: (+66)02-664-0627 อีเมลล์: info@thaitruckshow.com
ภาษาไทย/อังกฤษ : คุณปภาภรณ์ Japanese: Mr. Sumi
http//www.thaitruckshow.com