SAC เปิดโครงการ “Start! Art Curator” ค้นว่าที่หาภัณฑารักษ์รุ่นใหม่

0
340
image_pdfimage_printPrint

ศุภโชค ดิ อาร์ต เซ็นเตอร์ (S.A.C.) เปิดโครงการ “Start! Art Curator” รับสมัครหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่มีความสนใจในงานภัณฑารักษ์ มอบโอกาสในการส่งโครงงานเพื่อพิจารณานิทรรศการศิลปะร่วมสมัย สร้างประสบการณ์ให้กับภัณฑารักษ์หน้าใหม่เพื่อเป็นก้าวแรกสู่วงการศิลปะ กับโอกาสในการสร้างสรรค์นิทรรศการร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพในการทำงานจริง และจัดแสดงในปี พ.ศ. 2564

คุณจงสุวัฒน์ อังคสุวรรณศิริ ผู้บริหารศุภโชค ดิ อาร์ท เซ็นเตอร์ ได้กล่าวว่า “หอศิลป์ของเรามีเป้าหมายในการเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ ได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและมีพื้นที่ในการแสดงงานของตัวเอง ผลักดันให้ศิลปินไทยรุ่นใหม่ให้ได้ก้าวเข้ามาในวงการศิลปะ ซึ่งที่ผ่านมาทาง SAC ได้สนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ทั้งในไทยและสากลได้แสดงผลงานในพื้นที่มาแล้วตลอด 8 ปี และในปีนี้ เราจึงอยากต่อยอดไปสู่การพัฒนาบุคลากรในวงการศิลปะ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ ที่จะช่วยพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีความใฝ่ฝันที่จะก้าวเข้ามาในวงการศิลปะแต่ยังขาดประสบการณ์และวิธีการทำงานวิชาชีพทางด้านการจัดนิทรรศการ ให้ได้มีโอกาสเข้ามาเรียนรู้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงโอกาสที่จะได้ร่วมงานกับทีมงานของ SAC เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ ตลอดจนการลงสนามการทำงานนิทรรศการจริงที่ผุ้สมัครใช้ในการนำเสนอ จัดแสดงเป็นนิทรรศการในปี พ.ศ. 2564”

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ นอกจากจะได้มีโอกาสได้พัฒนานิทรรศการของตนเองแล้ว ตลอดระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ ทางโครงการยังมีการอบรมและกิจกรรม Workshop พิเศษอื่น ๆ ที่ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และพัฒนาความสามารถจากมืออาชีพตัวจริงได้เข้ามาให้คำแนะนำให้กับผู้ร่วมโครงการผ่านการบอกเล่าประสบการณ์ตรงจากการทำงาน

สำหรับคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ ต้องมีอายุไม่เกิน 30 ปี ไม่ได้เป็นพนักงานประจำ หรือมีเอกสารสัญญาผูกพันธ์กับพื้นที่ทางศิลปะอื่นๆ สามารถเข้าร่วมอบรมและดำเนินงานตามตารางตลอดโครงการได้ และมีแผนนิทรรศการ, รายชื่อศิลปิน, แนวความคิด, และแผนการจัดสรรงบประมาณสำหรับสร้างสรรค์นิทรรศการที่ต้องการนำเสนอ ผู้ที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับร่วมงานเพื่อสร้างสรรค์นิทรรศการในปี พ.ศ. 2564
สามารถส่งโครงการนิทรรศการเพื่อพิจารณาได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ที่ chol@sac.gallery หรือสอบถามข้อมูลและรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ facebook.com/sacbangkok