Rotating Roll Clamp อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์ ตอบโจทย์การยกของแบบม้วน และทรงกลม

0
1189
image_pdfimage_printPrint

Rotating Roll Clamp อุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์ ช่วยให้การยกสินค้าทรงกลม ท่อ หรือเป็นม้วน สะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

สำหรับอุปกรณ์เสริมรถฟอล์คลิฟท์แบบอื่นๆ สามารถสอบถามข้อมูล และติดตามข่าวสารจากแมททีเรียล เวิลด์ ได้ที่

• Tel 02-501-6300
• E-mail sales@materialworld.co.th
• Website www.materialworld.co.th
• Facebook www.facebook.com/wearematerialworldfanpage