Reunion ภาคตะวันออก โครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 5

0
235
image_pdfimage_printPrint

โครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่น 5 โดยนักศึกษานักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่น 6 ของสถาบันการสร้างชาติ ที่ผ่านมา ผลประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สามารถตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติ ภาคตะวันออก โดยมีสถาบันเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 150 สถาบัน ที่ปรึกษาชมรม 150 คน และนักเรียน 800 คน

โครงการนี้เริ่มจากการคัดเลือกตัวแทนเยาวชน 3 คน จำนวน 150 แห่ง จากทุกสถาบันในภาคตะวันออก ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและวิทยาลัย รวม 7 จังหวัด เข้าร่วมค่ายเยาวชนสร้างชาติรุ่นที่ 5 ภาคตะวันออก ณ เคียงทะเลรีสอร์ต จังหวัดระยอง ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมีเยาวชนร่วมค่ายกว่า 900 คน และหลังจากนั้น ได้มีการติดตามผลดำเนินการให้มีการจัดตั้งชมรมเยาวชนสร้างชาติขึ้นในทุกๆ โรงเรียนภายใน 5 เดือนนี้ ได้มีเยาวชนเข้ามาร่วมสมัครเป็นสมาชิกชมรมจำนวนมาก

กิจกรรม Reunion นี้ จัดขึ้นเป็นครั้งแรก ในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีพิรุณ เหมะรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และผู้มีเกียรติ อาทิ คุณภรณ์ภัทร์ธัญ งามวงศ์เงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) รุ่นที่ 6 ,ท่านผู้อำนวยการ ผู้บริหาร , คณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม อาทิ กิจกรรมสันทนาการ , ฟังคำบรรยายพิเศษ (VTR) หัวข้อ “DNA CAN DO” โดย ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ , อบรมการสร้างความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับเยาวชน (เพื่อการทำ CCS) , Workshop หัวข้อ เรือสร้างชาติ และ การบริหารเวลาสู่การเป็นเยาวชนที่ดีเลิศ (ฝึกเขียนเป้าหมายชีวิต+ตารางเวลา) ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาให้เยาวชนได้เรียนรู้ ภาวะการนำ ภาวะคุณธรรม และภาวะบริหาร ตามหลักสูตรของสถาบันสร้างชาติ , ได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างโรงเรียน และเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยน ความคิด พัฒนาต่อยอดให้เกิดนวัตกรรม และเพื่อสร้างความเข้าใจ ความเป็นเอกภาพการทำงานระหว่างสถาบันสร้างชาติ,นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช),ผู้อำนวยการโรงเรียน,ครูที่ปรึกษาชมรมฯ,ทีมบัณฑิตครูอาสา,พี่เลี้ยง และเยาวชนสร้างชาติ ให้มีทิศทางเดียวกันในการพัฒนาประเทศไทย

“ ผมเห็นถึงความตั้งใจเอาจริงเอาจัง ที่ไม่ได้จัดทำกิจกรรมแล้วสูญปล่า แต่ยังคงมีการทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่องหลังค่ายตลอด 5 เดือน โดยมีรวมตัวการจัดงาน Reunion เยาวชนสร้างชาติ ครั้งที่ 1 ของภาคตะวันออก เพื่อการติดตามผล รวบรวมแกนนำพัฒนาประสานพลังเยาวชนและนำเสนอโครงการ CCS (Cap – CornerStone) ซึ่งพัฒนาให้เยาวชนมีความคิดสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ มีเป้าหมายให้เยาวชน เป็นคนดี เก่ง กล้า ตามที่ทางสถาบัน สร้างชาติได้ให้นิยามไว้ ผมยินดีสนับสนุนโครงการเยาวชนสร้างชาติ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อพัฒนาประเทศไปร่วมกัน ขอขอบคุณทางสถาบันการสร้างชาติและนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ที่ให้โอกาสกับเยาวชนภาคตะวันออก ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนครูที่ปรึกษาและน้องๆเยาวชนทุกคนช่วยกันทำให้ชมรมเยาวชนสร้างชาติ เป็นกลไกที่มีส่วนพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้เกิดความเจริญยั่งยืนแบบอารยะต่อไป ” สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าว