RBRU : เบนซ์ – ชลิตา คว้า รองชนะเลิศ การประกวด ดาวเดือน มรภ.รำไพพรรณี

0
1099
image_pdfimage_printPrint

เบนซ์ นางสาวชลิตา กะหมายสม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด ดาว เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีการศึกษาประจำปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่และ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาของเราที่คว้ารางวัลดังกล่าวด้วย