RBRU : อั๋น – เบนซ์ คว้า ดาวเดือน ‘ 62 นิเทศ มรภ.รำไพพรรณี

0
774
image_pdfimage_printPrint

อั๋น นายหัสวรรษ โผภูเขียว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการสื่อสารบูรณาการ แขนงวิชาการสื่อสารการท่องเที่ยว ได้รับเลือกเป็น เดือน คณะนิเทศศาสตร์ และ เบนซ์ นางสาวชลิตา กะหมายสม นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขานิเทศศาสตร์ (สองภาษา) แขนงวิชาการสื่อสารการตลาด ได้รับคัดเลือก เป็น เดือน คณะนิเทศศาสตร์ ประจำปี 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จันทบุรี เปิดเผยว่า การประกวดครั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มกล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและที่สำคัญคือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเป็นตัวแทนของคณะเข้าร่วมประกวดระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
ทั้งนี้คณบดีขอบคุณ โรงแรมนิวแทรเวิลลอด์จ จันทบุรี VD Promotion สมุนไพร นาโอมี เครื่องสำอางค์ BROWNYCHU สกาแคร์ แป้งเย็นตรางู ที ทรี ออยล์ คอนโทรล เฟเชียล โฟม ที่ให้การสนับสนุนการประกวดในครั้งนี้