PIM V-LED 2 สานต่อโครงการด้านวิชาการออนไลน์ต่อเนื่อง ดึงเครือข่ายมหาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วมคับคั่ง

0
622
image_pdfimage_printPrint

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สานต่อโครงการ “PIM V-LED” สร้างความร่วมมือด้านวิชาการออนไลน์อย่างต่อเนื่องกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายต่างประเทศ เชื่อมโยงเทคโนโลยีสู่การเรียนรู้ เพื่อปรับตัวให้เข้ากับการศึกษายุค New Normal จากหลักสูตรความร่วมมือออนไลน์เสมือนจริง ที่ประสบความสำเร็จในเดือนกันยายน 2563 ผ่านโปรแกรม V-LED (Virtual-Leadership Entrepreneurship Development) ล่าสุดทำให้เกิดโครงการ “PIM V-LED 2” ตามนโยบายหัวข้อ “มหาวิทยาลัยแห่งองค์กรธุรกิจชั้นนำของอาเซียน” (Asian’s Leading Corporate University) เสนอแนวทางสร้างความยั่งยืนในธุรกิจอาหารและเกษตรนวัตกรรม เมื่อวันที่ 27-30 ตุลาคม 2563 ผ่านช่องทาง True V Room และ Zoom โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 40 ท่าน จากมหาวิทยาลัยชั้นนำพันธมิตรของพีไอเอ็ม 12 แห่ง รวม 9 ประเทศ ดังนี้
– ประเทศเบลเยียม (Belgium) University Colleges Leuven-Limburg
– ประเทศกัมพูชา (Cambodia) CamEd Business School
– ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) Diponegoro University
– ประเทศญี่ปุ่น (Japan) Chuo University และ Mie University
– ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Netherlands) Avans Hogeschool
– ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) Ateneo de Davao University
– ประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) Hankuk University of Foreign Studies
– ไต้หวัน (Taiwan) Chinese Culture University, Cheng Shiu University และ Ming Chuan University
– ประเทศไทย (Thailand) Panyapiwat Institute of Management

โครงการ PIM V-LED 2 จัดขึ้นเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 4 วัน ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาถึงภาพรวมของประเทศไทย แลกเปลี่ยนแบ่งปันวัฒนธรรม เรียนภาษาไทยขั้นพื้นฐาน รวมถึงได้มีโอกาสเยี่ยมชมบริษัทในเครือซีพีออลล์แบบเสมือนจริง จากนั้น ผู้เข้าอบรมได้ฟังการบรรยายในหัวข้อ ธุรกิจด้านนวัตกรรมการเกษตร (Innovative Agriculture Business) ที่ผสมผสานความใส่ใจด้านการเกษตรกับผู้บริโภค ให้ตระหนักถึงคุณภาพของสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่จะส่งผลถึงสุขภาพของตัวเองและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม สอดแทรกความสำคัญเกี่ยวกับห่วงโซ่อาหารและนวัตกรรมแห่งอนาคต นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้แบ่งกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมที่อิงรูปแบบ Work-based Education ภายใต้หัวข้อความยั่งยืนในธุรกิจอาหาร (Sustainability in Food Business) โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจของเครือซีพี/เจริญโภคภัณฑ์ (CP Group) ช่วยแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้เข้าอบรม เป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างเครือข่ายกับนักศึกษานานาชาติอย่างกว้างขวาง

หลักสูตร PIM V-LED 2 โดยสำนักวิเทศสัมพันธ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) ศูนย์การจัดการเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างประเทศ ซีพีออลล์ (International Business Networking Management 2) ส่วนงานการตลาดหลักสูตรนานาชาติ สำนักส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และคณะนวัตกรรมจัดการเกษตร
สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามข่าวสารโครงการกิจกรรรมที่ : https://www.facebook.com/international.pim