ONLINE COURSE การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)

0
649
image_pdfimage_printPrint

ใช้เวลาว่างช่วง “อยู่บ้าน ปลอดเชื้อ เพื่อชาติ” ให้เกิดประโยชน์อย่างงดงาม

มาเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ แบบเชิงลึก กับกูรูผู้ทรงคุณวุฒิ

สะดวก เรียนจากที่บ้านหรือที่ไหนก็ได้
ชัดเจน ได้ความรู้ละเอียด
สามารถถาม-ตอบ พูดคุยกับวิทยากรได้ เหมือนคลาสปกติ

สมัครด่วน รับจำนวนจำกัด!
ONLINE COURSE
การบริหารงานแม่บ้านสำหรับโรงแรมและรีสอร์ท (ระดับหัวหน้างาน)
MANAGEMENT SKILLS FOR SENIOR HOUSEKEEPERS IN HOTELS AND RESORTS
เรียนออนไลน์ แต่ได้ความรู้แบบเจาะลึก
ถอม – ตอบ พูดคุยกับวิทยากร ได้เหมือนคลาสปกติ
หัวหน้างานแผนกแม่บ้าน เป็นภาระงานที่สำคัญที่ต้องมีความพร้อมของทักษะทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคนอีกทั้งยังต้องมีประสบการณ์ในงานภาคปฏิบัติ เพื่อที่สามารถบริหารจัดการงานและดูแลปกครองลูกน้องได้อย่างราบรื่น ดังนั้นผู้ที่เป็นหัวหน้าหรือกำลังจะขึ้นเป็นหัวหน้ารวมถึงผู้ที่อยากได้รับการเลื่อนตำแหน่งที่เร็วขึ้น จึงควรพัฒนาทักษะต่างๆ ของตนเช่น การวางแผนงาน การมีความรู้ในงานอย่างละเอียดการควบคุมผลการปฏิบัติงานการประเมินผลการปฏิบัติงานทักษะในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการทำงานเพื่อทุ่มแรงและเพิ่มประสิทธิภาพ และความรู้ในด้านการเขียนรายงานต่างๆ หลักสูตรนี้จะครอบคลุมถึงทุกรายละเอียดดังกล่าวเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับคุณในทุกด้าน
เนื้อหาหลักสูตร
– ทักษะการบริหารจัดการของหัวหน้างาน
– รายงานและการเก็บบันทึกสำหรับการปฏิบัติงาน
– งานแม่บ้านกับการวางแผน และการมอบหมายงาน
– งานแม่บ้านในแง่ของการควบคุมผลการปฏิบัติงาน
– การสอนงานและการฝึกอบรมของงานแม่บ้าน
– งบประมาณและการควบคุมค่าใช้จ่ายในแผนกแม่บ้าน
– การจัดการและการวางแผนด้านอัตรากำลังคน
– กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และตัดสินใจ
– องค์ประกอบที่สำคัญที่ผลักดันให้แผนกแม่บ้านประสบความสำเร็จ
– กรณีศึกษา และ ถาม-ตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ หัวหน้า รองผู้จัดการ หรือผู้จัดการแผนกแม่บ้าน
และแม่บ้านที่ต้องการมีโอกาสก้าวหน้าในตำแหน่งหน้าที่การงาน

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-7218469-70 , 089-6326255 (นุ๊ก) หรือ
www.facebook.com/trainingdtc

การส่งใบสมัคร ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง e-mail: training@dtc.ac.th หรือสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่ เพื่อสำรองที่นั่งล่วงหน้าค่ะ

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. ภพ.20 ( กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท )
4. ใบ Pay- in

การชำระค่าธรรมเนียม ทั้งนี้ท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียม 6,900 บาท/ท่าน/หลักสูตร (รับใบประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์การอบรม)

โดยท่านสามารถชำระค่าธรรมเนียมได้ตามช่องทางต่อไปนี้
1.เช็คสั่งจ่าย “วิทยาลัยดุสิตธานี”
2.โอนเงินเข้าบัญชีชื่อ “วิทยาลัยดุสิตธานี” ได้ที่ธนาคารดังต่อไปนี้
-บัญชี ธนาคารกรุงเทพ สาขาพัฒนาการ (สะสมทรัพย์) เลขที่ 198-0-85294-9
-บัญชี ธนาคารกสิกรไทย สาขาซีคอนสแควร์ (ออมทรัพย์) เลขที่ 095-2-48283-1
วิทยาลัยได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ตามมาตรา 39 แห่งประมวลรัษฎากร/เลขที่ผู้เสียภาษีของวิทยาลัยดุสิตธานี คือ 0-9940-00174-90-0

***หลังจากการโอนเงินแล้วกรุณาแฟกซ์หรืออีเมล์ใบ PAY-IN และ ภพ.20(กรณีต้องการออกใบเสร็จในนามบริษัท) มาที่ E-mail: training@dtc.ac.th

ทางวิทยาลัยฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านในครั้งนี้

หมายเหตุ: หากส่งใบสมัครเรียบร้อย กรุณาแจ้งกลับ และรอการยืนยันการเปิดอบรมจากทางวิทยาลัยฯ

ขอแสดงความนับถือ
แผนกบริการวิชาการ