Fast Track รู้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพนายหน้า-นักลงทุน

0
9101
image_pdfimage_printPrint

Fast Track รู้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อประกอบอาชีพนายหน้า-นักลงทุน
– หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน
– ทฤษฎีและการตรวจสอบ
– การประเมินค่าที่ดินเปล่า
– การประเมินค่า บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด
– รู้ราคาเพื่อประกอบอาชีพ

มาเรียนรู้เทคนิคและทักษะการประเมินค่าทรัพย์สินตามมาตรฐานสากลเพื่อเป็นอาวุธ-เครื่องมือประกอบการลงทุนและการเป็นนายหน้าสำหรับผู้เริ่มต้น สอนโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย ดร.ด้านอสังหาริมทรัพย์ และจบหลักสูตรประเมินค่าทรัพย์สินจากสถาบันนโยบายที่ดินลินคอล์น ผู้อำนวยการโรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย และนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ซึ่งเป็นผู้ประเมินขั้นวุฒิ มีประสบการณ์ประเมินค่าจริงมา 30 ปีทั่วโลก พร้อมด้วยผู้ประเมินขั้นวุฒิที่ช่ำชองการประเมินค่ามาถ่ายทอดความรู้โดยตรง